วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2557 เรื่อง ให้บุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติม

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 61/2557
เรื่อง ให้บุคคลเข้ามารายงานตัวเพิ่มเติม


เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจาจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ดังนี้


1. นาย รังสฤษฏิ์ ธิยาโน
2. นาย ชัชชาญ บุปผาวัลย์
3. นาย ยงยุทธ บุญดี
4. นาย วัฒนา ทรัพย์วิเชียร


สั่ง ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

12 มิ.ย. 2557 13:38 12 มิ.ย. 2557 13:38 ไทยรัฐ