วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'คสช.' ตั้งกรรมการบอร์ด SME ประยุทธ์นั่งประธานฯ

'คสช.' ตั้งกรรมการบอร์ด SME ประยุทธ์นั่งประธานฯ

  • Share:

ประกาศ คสช.แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ พล.อ.ประยุทธ์ นั่ง ปธ. พล.อ.อ.ประจิน เป็นรองฯ ขณะปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง 

วันที่ 12 มิ.ย. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 61/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธานกรรมการ และมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช. เป็นรองประธาน

ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม พ.ศ.2543.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้