วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คสช.' ตั้งกรรมการบอร์ด SME ประยุทธ์นั่งประธานฯ

ประกาศ คสช.แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ พล.อ.ประยุทธ์ นั่ง ปธ. พล.อ.อ.ประจิน เป็นรองฯ ขณะปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง 

วันที่ 12 มิ.ย. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 61/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธานกรรมการ และมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้า คสช. เป็นรองประธาน

ส่วนกรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม พ.ศ.2543.

ประกาศ คสช.แต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นการเฉพาะกิจ พล.อ.ประยุทธ์ นั่ง ปธ. พล.อ.อ.ประจิน เป็นรองฯ ขณะปลัดกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพร้อมเพรียง 12 มิ.ย. 2557 13:18 12 มิ.ย. 2557 13:50 ไทยรัฐ