วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

John is a kind of writer.

John is a writer. และ John is a kind of writer. หรือ John is a writer of a kind. ทั้ง 3 ประโยคนี้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรครับ?
ขอเรียนเลยนะครับว่า John is a writer. นี่หมายถึง จอห์นเป็นนักเขียน พอใช้ a kind เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่ง ก็จะสื่อความหมายไปในทาง ‘หน่อยๆ’ ดังนั้น John is a kind of writer. จึงสื่อว่า จอห์นเป็นนักเขียนอยู่หน่อยๆ ซึ่งสามารถพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า John is a writer of a kind.

สังเกตหน่อยนะครับ คำนามที่ตามหลังคำว่า a kind of นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นพหูพจน์เสมอไป เช่น a kind of bird ที่หมายถึง นกชนิดหนึ่ง

ผมถามจอห์นว่า ไปเยี่ยมบ้านของโรสแมรีเขาต้อนรับคุณอย่างไรบ้าง? จอห์นบอกว่า ทุกอย่างก็ดีอยู่ดอกครับ เสียอยู่อย่างเดียว We had coffee of a kind. เราได้ดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟอยู่หน่อยๆ coffee of a kind สื่อว่าเป็น กาแฟชนิดเลว เป็นกาแฟที่เกือบจะไม่ใช่กาแฟ

โดยทั่วไป kind ซึ่งออกเสียงว่า ไคนด จะหมายถึง จำพวก ไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าหนึ่ง คนขายเอาเสื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้ ผมจึงบอกกลับไปว่า I want cloth of a different kind. ผมต้องการผ้าชนิดอื่นครับ

ลองฝึกประโยคพวกนี้ไว้นะครับ It is nothing of a kind. ที่หมายถึง มิใช่อย่างนั้นเลย Here is something of the kind. นี่เป็นสิ่งจำพวกเดียวกัน หรือ That is the kind of things I meant. นี่แหละคือสิ่งจำพวกที่ผมหมายถึงละครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

12 มิ.ย. 2557 13:18 12 มิ.ย. 2557 13:18 ไทยรัฐ