วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.คสช.

ครม.คสช.

โดย ซี.12
13 มิ.ย. 2557 05:00 น.
  • Share:

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้จัดการประชุม คสช.ร่วมกับปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้ดำเนินต่อไปโดยมีประสิทธิภาพ

เปรียบไปก็เหมือนกับ การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.ทำหน้าที่ นายกรัฐมนตรี

รองหัวหน้า คสช. ทุกคน ก็คือ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและต่างประเทศ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคมจิตวิทยา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกิจการพิเศษ

นอกจากนั้นยังมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ส่วน ปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง ก็ทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง นั้นๆไปชั่วคราว ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่าง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ก็คงเปรียบได้กับ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มี พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช. ทำหน้าที่คล้ายๆกับ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมี นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เจ้าของฉายาใหม่ เดอะ แมน ฟอร์ ออล ซีซันส์ เข้ามาช่วยด้านระเบียบปฏิบัติเท่าที่จำเป็น

การดำเนินการในรูปแบบนี้น่าจะส่งผลดีเพราะเป็นรูปแบบที่ง่ายแก่การเข้าใจในการปฏิบัติงานสำหรับฝ่ายราชการประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพลเรือนคือมีผู้รับผิดชอบสั่งการในแต่ละขั้นตอน

สภาพการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบนี้น่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยก็ในราว 3 เดือนเศษระหว่างที่ยังไม่มี รัฐธรรมนูญชั่วคราว หรือ ธรรมนูญการปกครองชั่วคราว แล้วแต่จะกำหนดให้เรียกขาน พอมีการจัดตั้ง สภาปฏิรูป และ สภานิติบัญญัติ ขึ้นมาแล้ว

ก็จะมี คณะรัฐมนตรี ชุดใหม่เข้าบริหารประเทศในราวๆต้นเดือนตุลาคม 2557 โดยประมาณ

ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมีหลากหลายภารกิจที่ไม่อาจจะรอเวลาได้ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยตามกรอบเวลาไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณให้ทันใช้ในปีงบประมาณใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ตลอดจนการแก้ไขชำระสะสางความไม่ถูกต้องในรัฐวิสาหกิจทั้งหลายที่สั่งสมมายาวนาน

เอาไว้ถึงปลายเดือนกันยายน 2557 ซึ่งใกล้เวลาการเกษียณอายุราชการจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสียก่อน

ค่อยประสานเสียงเรียกร้องให้รับตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เพื่อไม่ให้สิ่งที่เสี่ยงทำมาต้องเสียของไปเปล่าๆดังตัวอย่างที่เคยมีมาแล้ว.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้