วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ผช.ผบ.ทบ.' เตรียมวางกรอบแก้ปัญหาผลผลิตข้าวนาปี

"หัวหน้าคสช." กำชับเร่งแก้ไขปัญหา ปชช.เดือดร้อน-ร้องเรียนเข้าศูนย์ฯ ด้าน "ฉัตรชัย"วางกรอบแก้ไขผลผลิตข้าวนาปี57/58

วันที่ 12 มิ.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพบก(บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้มอบหมายให้พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รองผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน และความคืบหน้าของการดำเนินงานของคสช.โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า หัวหน้า คสช. ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเร่งพิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ทั้งจากการยื่นหนังสือ และผ่านทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยด่วน ทั้งนี้ หากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายขอให้ฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น

พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจและพลเรือน เร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก แต่ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายปกติเข้าดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวครั้งที่ 2/2557 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในการผลิต 2557/2558 อาทิ เรื่องของการลดต้นทุนการผลิต ปุ๋ย สารเคมี ค่าเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ข้าว วิธีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การสนับสนุนแหล่งเงินทุน การส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร.

"หัวหน้าคสช." กำชับเร่งแก้ไขปัญหา ปชช.เดือดร้อน-ร้องเรียนเข้าศูนย์ฯ ด้าน "ฉัตรชัย"วางกรอบแก้ไขผลผลิตข้าวนาปี57/58 12 มิ.ย. 2557 12:15 12 มิ.ย. 2557 12:54 ไทยรัฐ