วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งเสริม 'ข้าวสีสด' หวังยกระดับคุณภาพข้าวไทย

เปิดตัวข้าวสีสดกลิ่นหอมหวาน เสมือนข้าวที่ผ่านการเก็บจากรวงข้าวมาใหม่ คาดอนาคตสามารถยกระดับข้าวไทยให้มีคุณภาพดีที่สุด...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. สุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การปลูกข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่ทางบริษัทเข้าไปส่งเสริมนั้น เป็นการร่วมมือกับชาวนาในโครงการส่งเสริมปลูกข้าวหอมมะลิปี 2556/2557 เพื่อนำข้าวที่ได้จากโครงการมาผ่านกระบวนวิธีการสีสดๆ และวิธีการจัดเก็บรักษาความสดใหม่ของข้าวเปลือก ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนได้รับประทานข้าว ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาจากรวงข้าว เพื่อเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การรับประทานข้าวในแบบเดิมสู่แบบการรับประทานข้าวแบบใหม่ ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพจาก ข้าวสีสด หรือ Fresh Filling

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ และอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวนเกษตรกร 444 ราย รวมพื้นที่ 5,000 ไร่ ซึ่งการปลูกข้าวใช้ระบบ GAP มีการนำดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารเพื่อผลิตปุ๋ยสั่งตัดมาให้ตรงกับความต้องการของดินในพื้นที่นา การส่งเสริมเกษตรกรจะเริ่มตั้งแต่การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงผลดีที่จะได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยผลผลิตทั้งหมดเกษตรกรจะส่งขายให้กับทางบริษัทเพื่อแปรรูปออกมาเป็นข้าวสีสด อย่างไร ก็ตามการเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรในครั้งนี้ทางบริษัท จะรับซื้อวัตถุดิบที่เป็นข้าวเปลือกจากเกษตรกรซึ่งให้ราคาสูงกว่าท้องตลาด เนื่องจากมีแหล่งรองรับผลผลิตที่แน่นอน ขณะนี้มีสิงคโปร์ และฮ่องกง ติดต่อขอซื้อ.

เปิดตัวข้าวสีสดกลิ่นหอมหวาน เสมือนข้าวที่ผ่านการเก็บจากรวงข้าวมาใหม่ คาดอนาคตสามารถยกระดับข้าวไทยให้มีคุณภาพดีที่สุด... 12 มิ.ย. 2557 11:46 12 มิ.ย. 2557 12:10 ไทยรัฐ