วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ ชัยนาทชวนปักกลดปฏิบัติธรรม

สมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ.1963 เจ้าอ้ายพระยา (ปกครองเมืองสุพรรณบุรี) กับเจ้ายี่พระยา (ปกครองเมืองแพรกศรีราชา) ซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนครินทราธิราชด้วยกัน ต่างยกทัพมาชิงราชสมบัติและสู้รบกันด้วยช้างศึกที่เชิงสะพานป่าถ่าน ชานกรุงศรีอยุธยา ต่างทรงพระแสงของ้าวและฟาดฟันกันจนพระศอขาดซบคอช้างสิ้นพระชนม์พร้อมกัน

ขุนนางผู้ใหญ่จึงไปทูลเชิญเจ้าสามพระยา พระอนุชาพระองค์เล็ก ซึ่งปกครองเมืองชัยนาท มาเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 พระองค์พระราชทานเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา-เจ้ายี่พระยา และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้ในบริเวณที่กระทำยุทธหัตถี 2 พระองค์ เรียกว่าเจดีย์เจ้าอ้าย เจ้ายี่ และทรงให้สร้างวัดชื่อวัด ราชบูรณะ ขึ้นที่ตำบลป่าถ่าน เหนือวัดมหาธาตุ

ต่อมา เขมรยกทัพมากวาดต้อนผู้คนแถบตะวันออก สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 จึงเสด็จยกทัพหลวงไปล้อมนครธมอยู่นาน 7 เดือน เมื่อตีเมืองหลวงเขมรแตกก็ทรงกวาดต้อนเขมรให้มาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก จากนั้นก็ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พระอินทราชา พระราชโอรสพระองค์ใหญ่อยู่ครองกรุงกัมพูชา แต่อยู่ได้ไม่นาน พวกเขมรก็ลอบวางยาพิษปลง พระชนม์พระอินทราชา ทางกรุงศรีอยุธยาก็มิได้แต่งตั้งผู้ใดไปครอบครองแทน พวกเขมรก็จึงรวบรวมกันตั้งตนเป็นเอกราชขึ้นมาใหม่ แต่ไม่กล้าอยู่ที่นครธม พากันย้ายราชธานีไปตั้งอยู่ที่เมืองพนมเปญ

นครธมจึงเป็นมหานครร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงกรีธาทัพไปตีเชียงใหม่ ระหว่างนั้นก็เกิดประชวรจึงต้องถอยทัพกลับ จนถึง พ.ศ.1991 จึงสวรรคต พระราเมศวร พระราชโอรสได้รับราชสมบัติสืบต่อมา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดธรรมามูลวรวิหาร (แต่ หลายท่านเชื่อว่าสร้างในสมัยพญาลิไท แห่งกรุงสุโขทัย)

วัดธรรมามูลวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 8 กิโลเมตร ด้านหน้าทิศตะวันออกติดแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหลัง ติดเชิงเขาธรรมามูล มีโบสถ์โบราณอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีหลวงพ่อนาคประดิษฐานอยู่ ส่วนในวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อธรรมจักร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะยืนปางห้ามญาติ

9 สิงหาคม พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสด็จประพาสและทรงประทับ แรมที่วัดธรรมามูลวรวิหาร

พ.ศ.2555 พระสุธีปริยัติธาดา (ชลอ ปิยาจาโร ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 3 และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดธรรมามูลวรวิหาร จนถึงปัจจุบัน

เอาเรื่องวัดธรรมามูลวรวิหารมาเขียนรับใช้ในวันนี้ เพราะพระสุธีปริยัติธาดาและอาเก่ง (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ผวจ.ชัยนาท จะจัดงานปักกลดปฏิบัติธรรม+สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน+สอนเดินจงกลม ณ ลานเวฬุวันบนยอดภูเขาธรรมามูล สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ในราตรีของเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ที่จะถึง ซึ่งจะเป็น วันครบรอบ 108 ปีที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประทับแรมที่วัดธรรมามูลวรวิหาร ผู้สนใจต้องติดต่อวัดธรรมามูลวรวิหารเสียแต่เนิ่น ที่หมายเลข 056-457-612 เพราะลานเวฬุวันบนยอดเขามีพื้นที่รองรับได้เพียง 100 กลดเท่านั้น

อาเก่ง (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เกิดที่ตราด จังหวัดเดียวกับคุณพ่อ และเป็น ผวจ.นครนายกเมื่ออายุ 46 ปี หลังจากจบ วปอ. 2555 รุ่นเดียวกับพ่อแล้ว ก็ไปเป็น ผวจ.สระบุรี ขณะนี้อายุ 50 ปีพอดี มาเป็น ผวจ.ชัยนาท เป็นผู้ว่าฯ คนเดียวที่เจ้าอาวาสใน จ.สระบุรี รวมตัวกันเดินทางมาส่งถึงชัยนาท มารับตำแหน่งที่ชัยนาทวันแรกก็ชวนพ่อไปปักกลดบนยอดเขาธรรมามูล

นี่ก็เป็นที่มาของการจัดงานปักกลดปฏิบัติธรรมที่จะมีในราตรีวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ที่จะถึงนี่ละครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

12 มิ.ย. 2557 09:09 12 มิ.ย. 2557 09:09 ไทยรัฐ