วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้งสอบบริษัทโกงภาษีนำเข้าเหล็ก

ตั้งสอบบริษัทโกงภาษีนำเข้าเหล็ก

  • Share:

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (เซฟการ์ด) กับเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือปนกับส่วนผสมอื่นๆ (อัลลอย) โดยเรียกเก็บอากรปกป้องอัตรา 44.20% ในปีที่ผ่านมา และ 43.57% ในปีนี้ โดยได้ยกเว้นอากรปกป้องให้กับบริษัทที่นำเข้าเหล็กรีดร้อนเจืออัลลอย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงทำให้มีบริษัทผู้นำเข้าเหล็กรายใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทเทรดดิ้งในกลุ่มรถยนต์และผู้ผลิตเหล็กของประเทศไทย ฉวยโอกาสนำเข้าเหล็กดังกล่าว โดยอ้างว่านำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีอากรปกป้อง แต่กลับนำเหล็กที่นำเข้าดังกล่าวไปจำหน่ายไปยังผู้ค้าเหล็กทั่วไปรายอื่นๆ เพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อย ซึ่งนำไปใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2556-เม.ย. 2557 บริษัทผู้นำเข้าเหล็ก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของค่ายรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งได้นำเหล็กแผ่นรีดร้อนเจือปนอัลลอย 200,000 ตัน ซึ่งหากเหล็กดังกล่าวเสียอากรปกป้องตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จะมีมูลค่าภาษีอากร 1,700 ล้านบาท

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้นำเข้ารายใหญ่บางรายใช้ช่องทางดังกล่าวหลีกเลี่ยงอากร โดยนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออัลลอยจากต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย โดยไม่ชำระอากรนำเข้า 5% และอากรทุ่มตลาด 30% หรืออากรปกป้อง 40% แล้วแต่กรณี โดยสำแดงว่าเหล็กดังกล่าวจะนำมาใช้เฉพาะในการผลิตรถยนต์ตามเงื่อนไขที่ได้รับยกเว้น แต่กลับไปจำหน่ายต่อ สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขได้รับยกเว้นอากร ซึ่งคณะกรรมการฯได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาทบทวนรายชื่อบริษัทผู้นำเข้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้