วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สั่งเร่งเบิกงบลงทุนปี 58

สั่งเร่งเบิกงบลงทุนปี 58

  • Share:

นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า แม้งบลงทุนของปีงบประมาณ 2558 จะมีสัดส่วนในงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ 2557 แต่เชื่อว่าเม็ดเงินลงทุนที่จะออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า จะสูงกว่าปีนี้ ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายปี 2558 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพิ่งอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ 2.575 ล้านล้านบาท โดยคาดการณ์รายได้ที่ 2.325 ล้านล้านบาท เป็นงบขาดดุล 250,000 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นงบรายจ่ายเพื่อการลงทุนเท่ากับ 450,000 ล้านบาท หรือเท่ากับ 17.5% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนงบลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายเท่ากับปีงบประมาณปี 2557

“ในแง่สัดส่วนงบประมาณลงทุนต่องบประมาณรายจ่ายรวมของปี 2558 และ 2557 จะมีสัดส่วนที่เท่ากัน แต่ในแง่เม็ดเงินลงทุนของปีงบประมาณ 2558 จะสูงกว่าปี 2557 อยู่ 9,450 ล้านบาท หรือประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 เพราะสำนักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณให้แก่หน่วยงาน ที่มีความพร้อมก่อนเป็นอันดับแรก โดยมั่นใจว่า เม็ดเงินเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอน”

นายสมศักดิ์กล่าวว่า การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของปี 2558 สำนักงบประมาณได้ขอนโยบายจาก คสช. แล้วว่า จะให้ส่วนราชการที่มีงบลงทุนได้เตรียมความพร้อมของโครงการลงทุนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยทำให้โครงการลงทุนมีความพร้อมทั้งด้านการออกแบบ การขออนุมัติเรื่องสิ่งแวดล้อม และความพร้อมเรื่องการเวนคืนที่ดินหากมีความจำเป็นต้องเวรคืนที่ดิน เป็นต้น

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เคยอยู่ใน พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทที่จะเริ่มลงทุนในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง ถนนสี่เลน ทางหลวงชนบท และการซ่อมแซมถนนที่โดนน้ำท่วมเสียหายในปี 2554 ที่ผ่านมา เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้