วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนสติคนซื้อรถยนต์หรู

สมอ.เปิดเว็บตรวจสอบเกรย์มาร์เก็ต

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย ว่า สมอ.ได้ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อิสระ (เกรย์มาเก็ต) 300 ราย ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจาก สมอ. โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สมอ. www.tisi.go.th เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบรายชื่อก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์หรือจักรยานยนต์กับผู้นำเข้าเกรย์มาเก็ต เพราะหากผู้บริโภคซื้อรถยนต์หรือรถจักยานยนต์กับผู้นำเข้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนผ่านการทดสอบกับ สมอ. ต้องเสียเวลานำรถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง หรือหากพบว่ารถดังกล่าวผิดกฎหมายมีการยื่นฟ้องร้องต่อศาล รถยนต์คันดังกล่าวมีโอกาสถูกยึดได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนแล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์กับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่านการทดสอบได้ เนื่องจากเมื่อผู้บริโภคนำรถไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แล้วและ ขบ.จะส่งข้อมูลมายัง สมอ.ว่า รถคันดังกล่าวผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสารพิษของเครื่องยนต์และความแข็งแกร่งกับ สมอ.แล้วหรือไม่ หากพบว่ายังไม่ผ่านการตรวจสอบ สมอ.ก็จะประสานให้ผู้นำเข้ารถดังกล่าวนำรถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง และหากพบว่าผิดกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“ล่าสุด ขบ.แจ้งข้อมูลมายัง สมอ.ว่า มีรถยนต์นำเข้าจากผู้นำเข้าอิสระ จดทะเบียนแล้ว 5,000 คัน ได้รับใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องจาก สมอ.แล้ว 40% ที่เหลือ 60% เชื่อว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์เฉพาะครั้ง จาก สมอ. ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม และดำเนินคดีกับผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์อิสระ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้จำหน่ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ”.

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย ว่า สมอ.ได้ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อิสระ (เกรย์มาเก็ต) 300 ราย ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน... 12 มิ.ย. 2557 04:50 12 มิ.ย. 2557 04:50 ไทยรัฐ