วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลิกฟรีประหยัดทันที 10 ล้าน

สหภาพหนุนเต็มที่ตัดสิทธิตั๋วบอร์ดการบินไทย

เปิดสิทธิประโยชน์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ นำร่องตัดสิทธิตั๋วฟรีการบินไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 10 ล้านบาท ด้านสหภาพหนุนเต็มที่พร้อมเร่งลดบอร์ดจาก 15 คน เหลือ 10 คน หวังลดเบี้ยประชุมเพิ่ม ส่วนบอร์ด บขส.ให้ตั๋วรถทัวร์ฟรีตลอดชีพ แต่แทบไม่มีบอร์ดใช้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตัดสิทธิประโยชน์บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีการให้สิทธิประโยชน์แก่บอร์ดที่สำคัญ อาทิบอร์ดการบินไทยได้ให้สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารให้เปล่า ไป-กลับ ในเส้นทางต่างประเทศ 10 ใบต่อปี ในประเทศ 10 ใบต่อปีในชั้นธุรกิจ ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยให้สิทธิประโยชน์ในชั้นสูงสุด (เฟิร์สคลาส) แต่หากมีที่นั่งว่างในชั้นสูงสุด สามารถเดินทางในชั้นดังกล่าวได้ โดยกรรมการจะได้รับสิทธินี้ในขณะดำรงตำแหน่งเท่านั้น

ทั้งนี้ การยกเลิกสิทธิบินฟรีของกรรมการการบินไทย ที่ปัจจุบันมี 15 คนนั้น คาดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณปีละ 10 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตั๋วภายในประเทศตกเฉลี่ยใบละ 7,000 บาทต่อคน และตั๋วต่างประเทศใบละ 60,000 บาท ส่วนสิทธิอื่นนอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการบอร์ดได้ค่าตอบแทนเท่ากันเดือนละ 50,000 บาทต่อเดือน และเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท โดยในตำแหน่งประธานได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการทั่วไป 25% หรือได้ครั้งละ 37,500 บาท ขณะที่รองประธานได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการทั่วไป 12.5% หรือครั้งละ 33,750 บาท แต่ในกรณีกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ ให้ได้เบี้ยประชุมเพิ่มอีกคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

ด้านกรรมการของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ไม่ได้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมยกเว้น เบี้ยการประชุมบอร์ดครั้งละประมาณ 30,000 บาท/เดือน และยังมีคณะกรรมการย่อยอีกจำนวน 6 คณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนบอร์ดจะได้ชุดละ 30,000 บาท/3 เดือน ซึ่งบอร์ด 1 คนจะนั่งคณะกรรมการชุดนี้ประมาณคนละ 3 คณะ นอกจากนั้นยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้งละประมาณ 10,000 บาท ขณะที่สิทธิพิเศษของบอร์ดบริษัท ขนส่ง จำกัดหรือ บขส.มีการจ่ายเบี้ยรายเดือน 8,000 - 16,000 บาทและเบี้ยประชุมอีกครั้งละ 8,000-10,000 ต่อคน และให้สิทธิกรรมการ รวมทั้งอดีตกรรมการรับตั๋วโดยสารรถ บขส.ฟรีในทุกเส้นทางตลอดชีพ แต่กรรมการบอร์ดแต่ละคนก็แทบจะไม่มีการใช้สิทธิจากประโยชน์ดังกล่าวเลย ส่วนการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีการจ่ายทั้งโบนัส เบี้ยประชุม รายได้ประจำเดือนให้แก่บอร์ดทุกคน แต่ตำแหน่งประธานบอร์ดจะได้รถประจำตำแหน่งเพิ่มเติม รวมถึงโทรศัพท์เครื่องละไม่เกิน 20,000 บาท และค่าโทร.รายเดือนอีกไม่เกิน 8,000 บาท

ด้านนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนในฐานะเลขาฯได้ลงนามรับรองมติของ คสช.เรื่องการยกเลิกสิทธิประโยชน์แก่บอร์ดแล้ว และในวันที่ 12 มิ.ย.จะส่งมติแจ้งให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ (ผบ.ทอ.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. รวมถึงปลัดกระทรวงคมนาคมให้รับทราบ ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คาดว่า ที่ประชุมบอร์ดการบินไทย วันที่ 20 มิ.ย.นี้ จะนำเรื่องขึ้นมาหารือกัน

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย กล่าวว่า เห็นด้วยเต็มที่กับการตัดสิทธิประโยชน์การบินไทย นอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับลดจำนวนคณะกรรมการลงจากปัจจุบัน 15 คนให้เหลือ 10 คนด้วย

ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ไทย หรือ รฟม.นั้น ปัจจุบันประธานบอร์ด รฟม. จะได้ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุม รวมเป็น 32,500 บาท/เดือนและยังมีรถประจำตำแหน่ง 1 คัน ส่วน บอร์ดได้ 20,000 บาท/เดือน

ขณะที่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สิทธิประโยชน์ของบอร์ด ปตท.ทั้ง 15 คน ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่งบอร์ดเดือนละ 30,000 บาทต่อคน เบี้ยประชุมอีก 50,000 บาทต่อเดือนใน 1 ปีประชุมได้ไม่เกิน 15 ครั้ง ส่วนบอร์ดในชุดเล็กได้เบี้ยประชุมอีกครั้งละ 15,000 บาท และหากเป็นบอร์ดย่อยชุดอื่นๆ จะได้รับเบี้ยประชุมอีกครั้งละ 24,000 บาท ทั้งนี้ บอร์ด ปตท.จะได้รับโบนัสประจำปีในอัตรา 0.05% ของกำไรสุทธิแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินคนละ 3 ล้านบาท

ด้านนายราฆพ ศรีศุภอรรค อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ปัจจุบันประธานบอร์ดได้เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และภายใน 1 ปี จะมีการประชุมบอร์ดไม่เกิน 15 ครั้ง หรือ 150,000 บาท แต่หากมีการประชุมบอร์ดเกินกว่านี้ จะไม่มีเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีกแล้ว ส่วนกรรมการจะได้เบี้ยประชุมครั้งละ 8,000 บาท ส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะบอร์ดธนาคารออมสิน กล่าวว่า บอร์ดจะได้รับเงินเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท และเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีก 10,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 20,000 บาท ส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆไม่มี ทั้งในเรื่องของเงินเลี้ยงรับรองและรถประจำตำแหน่ง.

เปิดสิทธิประโยชน์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ นำร่องตัดสิทธิตั๋วฟรีการบินไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 10 ล้านบาท ด้านสหภาพหนุนเต็มที่พร้อมเร่งลดบอร์ดจาก 15 คน เหลือ 10 คน หวังลดเบี้ยประชุมเพิ่ม ส่วนบอร์ด บขส.ให้ตั๋วรถทัวร์ฟรีตลอดชีพ... 12 มิ.ย. 2557 04:46 12 มิ.ย. 2557 04:47 ไทยรัฐ