วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จ่ายเงินผู้สูงอายุมั่ว สูงเกินจริงคำนวณตามขั้นบันไดผิด-ทำหนังสือทวงคืนวุ่น

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัด กทม.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เกิดความผิดพลาดกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในปี 2555 มีการจ่ายเกินจากจำนวนที่ถูกต้อง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ตามลำดับอายุโดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาท/เดือน อายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาท/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บาท/เดือน จากเดิมที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 500 บาท เท่ากันทุกคน แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนรูปแบบ ไปจ่ายเงินแบบขั้นบันได บางสำนักงานเขตคิดคำนวณจากปีเกิดของผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว ไม่ได้นำวันและเดือนมาคิดคำนวณด้วย ผู้สูงอายุบางคนจึงเป็นผู้ที่อายุยังไม่ครบบริบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็กลับได้รับเบี้ยยังชีพด้วย เช่น เขตบางขุนเทียน เกิดการคำนวณผิด จ่ายเงินผู้สูงอายุผิดไปกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจะต้องทำการเรียกคืนกลับมา และทางเขตได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้สูงอายุ โดยมีบางส่วนคืนเงินที่ได้รับผิดไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกรณีผู้สูงอายุย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น หรือแจ้งตายที่จังหวัดอื่น และข้อมูลไม่เชื่อมโยง ทำให้ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัด กทม. ชี้แจงว่า กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นๆหรือแจ้งตายที่จังหวัดอื่น แต่ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากไม่มีการแจ้งข้อมูลประชากรล่าสุดไปยังฝ่ายต่างๆ ซึ่ง กทม.ได้กำชับไปยังฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการจ่ายเงินผิดพลาดอีก ส่วนเงินผู้สูงอายุที่จ่ายไปแล้วนั้น สำนักงานเขตจะต้องเรียกคืน และฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป สำหรับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องไปทำการลงทะเบียนที่สำนักงานเขต ตามทะเบียนบ้าน โดยจะเปิดลงทะเบียนวันที่ 1-30 พ.ย. เพื่อที่ กทม.จะได้ทำการของบประมาณไปยังรัฐบาล โดยผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือน ต.ค. ของปีถัดไปจากปีที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตจะมีการประกาศให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียน เช่นในปี 2557 จะให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. ปี 2497 มาลงทะเบียน และจะเริ่มได้รับเงินไม่เกินวันที่ 1-10 ต.ค.ปี 2558 และจะได้รับต่อเนื่องไปทุกเดือน จนกว่าจะเสียชีวิต หรือย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่จังหวัดอื่น.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เกิดความผิดพลาดกรณีจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครในปี 2555 มีการจ่ายเกินจากจำนวนที่ถูกต้อง 12 มิ.ย. 2557 01:49 12 มิ.ย. 2557 01:52 ไทยรัฐ