วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่ง คสช.ฉบับ 63 เรียก 12 แกนนำกปปส.-คปท. รายงานตัว

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 12 คน "อิสสระ สมชัย-พิภพ ธงไชย-อุทัย ยอดมณี" โดนด้วย...

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 557 เวลา 10.00 - 12.00 น.ดังนี้

1.นายอิสระ สมชัย

2.นายถนอม อ่อนเกตุพล

3.นายพิภพ ธงไชย

4.รัชต์ยุตม์ ศิรโยธินภักดี

5.นายทินกร ปลอดภัย

6.นายนัสเซอร์ ยีหมะ

7.นายอุทัย ยอดมณี

8.นายมั่นแม่น กะการดี

9.พล.ต.สมเกียรติ วัฒนวิกย์กิจ

10.นายศิรวัฒน์ วิยะเศษ

11.นายกิตติไชย ไสสะอาด

12.นายสุดชาย บุญไชย

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 63 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 12 คน "อิสสระ สมชัย-พิภพ ธงไชย-อุทัย ยอดมณี" โดนด้วย... 11 มิ.ย. 2557 21:29 11 มิ.ย. 2557 22:03 ไทยรัฐ