วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คตร.ตรวจโครงการค้างท่องบ 57 ชงคสช.สั่งโละ-ทบทวน

คตร.ตรวจโครงการค้างท่องบ 57 ชงคสช.สั่งโละ-ทบทวน

  • Share:

คตร.มีมติตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ มูลค่าเกิน 1 พันล้านบาท ที่ยังค้างเบิกจ่ายในงบ 57 จำนวน 8 โครงการ 1 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส หากพบไม่เหมาะสมจะสั่งโละทันที...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พล.ท.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน ได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนฝ่ายต่างๆ มาประชุม เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการตรวจสอบโครงการต่างๆ ให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ที่ยังคงค้างการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งมีจำนวน 8 โครงการ และ 1 หน่วยงาน โดยโครงการที่ คตร.จะดำเนินการตรวจสอบมี 3 ลักษณะ 1.หากโครงการใดที่ คตร.เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเหมาะสม จะให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไป 2.โครงการที่เข้าตรวจสอบแล้วพบว่าต้องทบทวนเปลี่ยนแปลง จะให้ส่วนราชการแก้ไขให้เหมาะสมก่อนแล้วถึงจะดำเนินการ และ 3.โครงการที่ คตร.พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมจะให้ยกเลิกและหยุดดำเนินการ

สำหรับโครงการที่ คตร.จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ ได้แก่ โครงการซึ่งเป็นแผนงานขนาดใหญ่ที่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ในขั้นต้นจะให้ฝ่ายต่างๆ พิจารณาตรวจสอบก่อน และแจ้งให้ คตร.ทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ จะตรวจสอบโครงการ ซึ่ง คตร.ได้พิจารณาจากเอกสารผลการรายงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดชุดตรวจไปติดตามและตรวจสอบ แล้วจัดทำเป็นข้อเสนอให้หัวหน้า คสช.ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้