วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฟ้นหา 'หนูน้อยนักเล่านิทาน' ชิงถ้วยพระเทพฯ ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน

เปิดโครงการ 'ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน' ก้าวสู่อาเซียน ชิงถ้วยพระเทพฯ หวังให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญปลูกฟังนิสัยผ่านนิทาน และความกล้าแสดงออก...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.57 ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการ TK Park เป็นประธานในการเปิดโครงการ "ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน" ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงานนั้นมีการเล่านิทานของหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 8 และการเสวนาเรื่อง "เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง"

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออก เล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ โดยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นพัฒนาการที่ชัดมากของเด็กและเยาวชนที่กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันยังเห็นว่า ผู้ปกครองให้ความสำคัญ และส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเรียนรู้ ซึ่งการจัดโครงการนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขัน แต่จะเน้นการส่งเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชน ที่จะมาถ่ายทอดนิทานที่อ่านให้ผุ็ฟังได้เข้าใจ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด

นางสุธาทิพย์ ธัชยพงษ์ รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก กล่าวว่า การเล่านิทานนั้น เป็นการเล่าเรื่องราวผ่านชีวิตคน จากรุ่นสู่รุ่น โดยที่สัมยก่อนนั้นใช้เป็นกลยุทธสำคัญในการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ผู้ใหญ่อยากให้เด็กมีเมื่อเติบโตขึ้น ซึ่งมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กส่งเสริมให้ให้ผู้ปกครองเล่านิทานให้ลูกฟังอยู่แล้วตั้งแต่อายุ 6 เดือน ซึ่งโครงการนี้ตรงตามเป้าหมายของมูลนิธิ ทั้งนี้ เมื่อเด็กเริ่มอ่านหนังสือได้แล้ว ก็จะเริ่มเล่า ซึ่งเวทีนี้ก็จะส่งเสริมให้เด็กได้ต่อยอด และกล้าแสดงออกมากขึ้น

ขณะที่ นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการนิตยสาร Mother&Care ระบุว่า คอนเซ็ปการจัดงานปีนี้ คือ "เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง" เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ซึ่งการเล่านิทานนั้นก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะเติมพลังสมองให้เด็ก ทั้งนี้ หนูน้อยที่ชนะเลิศการประกวดนั้น จะได้รับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี พร้อมทุนการศึกษา และการทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

สำหรับโครงการ "ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน" ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน เป็นการประกวดเล่านิทานเดี่ยว โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอายุ 4-6 ขวบ และระดับ 6-9 ขวบ โดยจะจัดรอบคัดเลือกที่ภาคกลางที่กรุงเทพมหานคร และระดับภูมิภาคที่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชลบุรี ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.57 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.motherandcare.in.th หรือ www.tkpark.or.th.

เปิดโครงการ 'ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน' ก้าวสู่อาเซียน ชิงถ้วยพระเทพฯ หวังให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญปลูกฟังนิสัยผ่านนิทาน และความกล้าแสดงออก... 11 มิ.ย. 2557 17:48 11 มิ.ย. 2557 19:04 ไทยรัฐ