วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหภาพฯ บินไทย จ่อย่ืนหนังสือ ‘คสช.’ ทบทวนสิทธิ์บอร์ด

สหภาพฯ บินไทย เห็นด้วยยกเลิกตั๋วฟรี ตามคำสั่ง คสช. เตรียมยื่นหนังสือถึง คสช. พิจารณาลดบอร์ดบริหารจาก 15 ให้เหลือ 10 คน พร้อมทบทวนค่ายานพาหนะผู้บริหารระดับสูง...

นายดำรงค์ ไวยคณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีคำสั่งให้ปรับลดสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัทการบินไทยในการยกเลิกตั๋วบินฟรี เพราะเป็นเรื่องที่สหภาพฯ เรียกร้องมาตลอดแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ทางสหภาพฯ ยังเตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท การบินไทย เพื่อขอให้พิจารณาเพิ่มเติม 2 เรื่อง ก่อนถึงวันที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 20 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ ขอให้ลดจำนวนคณะกรรมการลงจากปัจจุบันที่มีอยู่ 15 คน ลงมาเหลือ 10 คน และบุคคลที่เป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง เช่น ในสายงานธุรกิจการบิน การขนส่ง การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการเงิน จากปัจจุบันจะเป็นบุคคลที่ถูกส่งมาจากฝ่ายการเมือง

ขณะเดียวกัน จะขอให้มีการทบทวนค่ายานพาหนะในแต่ละเดือนของผู้บริหารระดับสูงด้วย ซึ่งขณะนี้ในระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้รับ 75,000 บาท และระดับผู้อำนวยการใหญ่ได้รับ 70,000 บาท ขณะที่นายโชคชัย ปัญญายงค์ ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รับค่ายานพาหนะ 150,000 บาท.

สหภาพฯ บินไทย เห็นด้วยยกเลิกตั๋วฟรี ตามคำสั่ง คสช. เตรียมยื่นหนังสือถึง คสช. พิจารณาลดบอร์ดบริหารจาก 15 ให้เหลือ 10 คน พร้อมทบทวนค่ายานพาหนะผู้บริหารระดับสูง... 11 มิ.ย. 2557 17:29 11 มิ.ย. 2557 18:18 ไทยรัฐ