วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วิศวกรรมสถาน'ยังเดินหน้า เสนอคสช. ยกเลิกโครงการน้ำ 3.5 แสนล้าน

วงเสวนา "วิศวกรรมสถาน" เดินหน้าเสนอ คสช. ยกเลิกโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านทั้งหมด ขณะที่ ปธ.อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ย้ำ ไทย ยังขาดแผนแม่บทจัดสรรทรัพยากรน้ำ ไม่ควรให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงได้ ส่วนตัวแทน คสช.ระบุ กองทัพ จับตาแผนจัดการน้ำที่ผ่านมา ผู้กำหนดนโยบายไร้ความรับผิดชอบ

วันที่ 11 มิ.ย. นาวาเอกชยากร พันธ์หล้า ตัวแทน คสช. กล่าวในเวทีเสวนา “จาก 3 แสน 5 หมื่นล้าน สู่ข้อเสนอเร่งด่วนการบริหารจัดการน้ำประเทศไทย” ว่า รวบรวมข้อมูลจากเวทีนี้ เสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ ที่ คสช. จะตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนแนวทางจัดสรรทรัพยากรน้ำของประเทศให้ออกมาเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยเน้นโครงการที่ประชาชนมีความเดือดร้อน ก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าฝน ต้องเดินหน้าขุดลอกคูคลอง โดยกรมทหารช่าง เข้าไปดำเนินการแล้วในหลายพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทาน และงบประมาณในปี 2548 ต้องหารือกับสำนักงบประมาณก่อน เพราะเบื้องต้นตัดลดไปกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากมีภาระเงินกู้และดอกเบี้ยจากรัฐบาลที่ผ่านมา 

ที่ผ่านมากองทัพ ได้ศึกษานโยบาย และการแสดงออกของผู้รับผิดชอบแผนจัดการน้ำ แทบจะฉีกตำราทิ้งเพราะมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง คสช. อยากจะฝาก อยากให้มองมุมของสังคมศาสตร์ด้วย และคนไทยในภาพรวมต้องกลับมาศึกษาตัวเราเอง ธรรมชาติอยู่อย่างนั้น สิ่งที่เราทำฝืนธรรมชาติ โดยพื้นที่ราบลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่น้ำหลากรอน้ำมา ทัพพม่าแพ้ไป คนอยู่ริมน้ำรู้น้ำมา มีวิถีชีวิตของเขา อยากฝากสุดท้ายเราศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน และถึงจะมองอนาคตได้

นายบัญชา ขวัญยืน ประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ กล่าวว่า คสช.ต้องจัดทำแผนแม่บทน้ำของประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติน้ำ มีคณะกรรมการบูรณาการน้ำขึ้นมาจัดสรรน้ำ เหมือนคณะกรรมการ กสทช. เพราะทรัพยากรน้ำ คือ ความมั่นคงของประเทศ จะปล่อยให้การเมืองแทรกแซง เข้าไปจัดการบริหารน้ำแบบซิงเกอร์คอมมานด์ จนเกิดวิกฤติอุทกภัยมาต่อเนื่อง เพราะความผิดพลาดในการบริหารเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ป่าสักชลสิทธิ์ แควน้อยบำรุงแดน เชื่อมโยงบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ซึ่งมี 8 ลุ่มน้ำ ต้องเชื่อมเป็นโครงข่ายสิ่งก่อสร้างเร่งด่วน ใช้งบไม่เกิน 1 แสนกว่าล้านบาท ตั้งแต่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก ลุ่มน้ำสาขา เป็นต้นเหตุ ให้เกิดส่งผลวิกฤติพื้นที่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และตอนล่าง  

นายบัญชา กล่าวว่า ต้องเร่งขุดคลองลัดเจ้าพระยา จากอำเภอบางบาล ถึงอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะ 22 กิโลเมตร หรือเรียกว่า คลองเจ้าพระยาสอง ใช้งบ 2-3 หมื่นล้าน ซึ่งยืนยันว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าฟลัดเวย์ จากการศึกษาของไจก้า ร่วมกับชลประทาน จะป้องกันอุทกภัยให้กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหัวใจหลักของประเทศ ปลอดน้ำท่วมไปได้ถึง 50-100 ปี

วงเสวนา "วิศวกรรมสถาน" เดินหน้าเสนอ คสช. ยกเลิกโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านทั้งหมด ขณะที่ ปธ.อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ ย้ำ ไทย ยังขาดแผนแม่บทจัดสรรทรัพยากรน้ำ ไม่ควรให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงได้ ส่วนตัวแทน คสช.ระบุ กองทัพ จับตาแผน 11 มิ.ย. 2557 17:22 11 มิ.ย. 2557 18:05 ไทยรัฐ