วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เตรียมรื้อใหญ่ 'นิทรรศการพุทธไทย' ในศรีลังกา หลังพบถูกทิ้งทรุดโทรม

เตรียมรื้อใหญ่ 'นิทรรศการพุทธไทย' ในศรีลังกา หลังพบถูกทิ้งทรุดโทรม

  • Share:

พบนิทรรศการ "ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย" จัดแสดงที่ประเทศศรีลังกา ทรุดโทรม ไม่ทันสมัย เตรียมรื้อซ่อมแซมครั้งใหญ่...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทย โดยกรมศิลปากร ดำเนินการจัดนิทรรศการ ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา เฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เห็นนั้น

ขณะนี้ ตนได้รับรายงานว่า นิทรรศการดังกล่าวได้มีการดำเนินการมาเป็นเวลานาน มีสภาพทรุดโทรม ไม่สวยงาม และไม่มีความทันสมัย ดังนั้น ตนจึงได้มีการประชุมคณะทำงานของกรมศิลปากร และได้ข้อสรุปว่าจะมีการปรับปรุงการจัดนิทรรศการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัย และมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตนพร้อมคณะทำงานจะเดินทางไปศึกษารูปแบบการดำเนินงาน พร้อมประเมินงบประมาณในการปรับปรุง ในวันที่ 14-17 มิ.ย.นี้ โดยได้วางแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ จะต้องมีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธที่สำคัญ มาจัดแสดงภายในห้องจัดแสดง มีการแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางการเดินเรือของพระอุบาลี จากศรีลังกา มายังประเทศไทย รวมทั้งมีเอกสารที่สำคัญเผยแพร่เรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย เพื่อเป็นการแสดงหลักฐานดั้งเดิม และเชื่อมโยงกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับลังกา มาจนถึงปัจจุบัน โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค.-ส.ค. รวมระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อมีการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาโลก

"นอกจากนี้ ผมจะหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกโลก ในเมืองแคนดี้ ที่มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักสิทธิ์ โดยในแต่ละปีมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมาสักการะจำนวนมาก และมีการดูแลผู้เข้าสักการะได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น กรมศิลปากรจะนำหลักการบริหารมาเป็นต้นแบบการจัดการในโบราณสถานสำคัญของประเทศไทย" นายเอนก กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้