วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กนอ.สั่งปิดโรงงาน ตัวการปล่อยกลิ่นเหม็นทั่วระยอง

กนอ.เจอแล้วโรงงาน ปล่อยกลิ่นเหม็นทั่วระยอง ผลิตกรดแลคติก ใช้เป็นอาหารสัตว์ในนิคมฯ เอเชีย สั่งหยุดกิจการตั้งแต่ 10 มิ.ย.จนกว่าจะปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย…

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. จากกรณีกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญ แก่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ระยอง อาทิ ชุมชนมาบชะลูด ชุมชนชากลูกหญ้า และชุมชนตลาดห้วยโป่ง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีรายงานข่าว จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่า ได้ตรวจพบต้นตอของกลิ่นดังกล่าวแล้ว ซึ่งเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ซึ่งประกอบกิจการผลิตกรดแลคติก ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยมีวัตถุดิบหลักเป็นน้ำตาล โดยกลิ่นดังกล่าวเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท ดังนั้นทาง กนอ.จึงได้มีคำสั่งตามมาตรา 37 ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีกลิ่นและส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กนอ. จึงสั่งการตาม พ.ร.บ. โรงงาน มาตรา 39 ให้หยุดประกอบกิจการในส่วนการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบทั้งนี้ กนอ.ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจจัดการปัญหาเรื่องกลิ่น เพื่อเฝ้าระวัง พร้อมลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องตามแนวพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และได้จัดรถตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน พร้อมสั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของระบบการสื่อสาร ให้พร้อมทำงาน อีกทั้งให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นหูเป็นตา ในเครือข่ายเฝ้าระวังของ กนอ. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้า กรณีเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง.

กนอ.เจอแล้วโรงงาน ปล่อยกลิ่นเหม็นทั่วระยอง ผลิตกรดแลคติก ใช้เป็นอาหารสัตว์ในนิคมฯ เอเชีย สั่งหยุดกิจการตั้งแต่ 10 มิ.ย.จนกว่าจะปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย… 11 มิ.ย. 2557 16:27 11 มิ.ย. 2557 18:18 ไทยรัฐ