วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยเทคนิค 'ผ่าตัดกระดูกหัก' แบบใหม่ คว้ารางวัล 'วิจัยยอดเยี่ยม'

แพทย์ ม.เชียงใหม่ สร้างชื่อให้ประเทศไทย ค้นพบเทคนิคการผ่าตัดกระดูกต้นขาหักรูปแบบใหม่ แผลเล็กลง ลดการเสียเลือดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อย ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ธีรชัย อภิวรรธกกุล อาจารย์ภาควิชาออโทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ที่ปรึกษางานวิจัย เปิดเผยว่า แพทย์ออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. สร้างชื่อให้ประเทศไทย ค้นพบเทคนิคการผ่าตัดกระดูกต้นขาหักรูปแบบใหม่ แผลเล็กลง ลดการเสียเลือด การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อย ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Winner of Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ 2ndAOTrauma Asia Pacific Scientific Congress & TK Experts' Symposium เมื่อวันที่ 16-17 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม Winner of Best Paper Award ในการประชุมวิชาการของหมอผ่าตัดกระดูกหักทั่วเอเชีย-แปซิฟิก กว่า 17 ประเทศ เป็นการวิจัยเรื่องความปลอดภัยและความเป็นไปได้ในการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก ด้วยแผ่นดามโลหะแบบแผลเล็กบริเวณด้านในของกระดูกต้นขา (การศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่) เป็นงานวิจัยร่วมกับ นพ.ชิตวีร์ เจียมตน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขา Trauma โดยในอดีตการผ่าตัดดามกระดูกด้วยแผ่นดามโลหะ จำเป็นจะต้องผ่าตัดเปิดรอยหักเพื่อจัดกระดูกเข้าที่ ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อมาก แผลมีขนาดใหญ่ เสียเลือดมาก อาจทำให้กระดูกติดช้า หรือเสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อ แต่ปัจจุบันการผ่าตัดแบบแผลเล็กเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและได้ผลการรักษาที่ดี แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย กระดูกติดเร็วกว่า ผู้ป่วยสามารถกลับใช้ชีวิตประจำวันได้เร็ว

ที่ปรึกษางานวิจัย เปิดเผยต่อว่า "การผ่าตัดแบบแผลเล็กบริเวณด้านในของต้นขา ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงของต้นขา การวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์และภาควิชารังสีวิทยาเพื่อทำการศึกษาการผ่าตัดในร่างอาจารย์ใหญ่ ฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดง พร้อมทั้งสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โดยทำการศึกษาในร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด 10 ร่าง (รวมทั้งสิ้น 20 ต้นขา) เป็นการผ่าตัดดามกระดูกด้วยแผ่นดามโลหะแบบแผลเล็ก โดยเปิดแผลทางด้านบนและด้านล่างแยกกัน และสอดแผ่นดามโลหะเข้าโพรงใต้ชั้นกล้ามเนื้อ ยึดแผ่นดามโลหะ

หลังจากนั้น นำร่างอาจารย์ใหญ่ไปฉีดสารทึบรังสีและถ่ายภาพรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาไม่พบการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดแดงบริเวณต้นขาในทุกร่าง จึงได้ข้อสรุปว่า การผ่าตัดดามกระดูกด้วยแผ่นดามโลหะแบบแผลผ่าตัดเล็กบริเวณต้นขาด้านใน มีความเป็นไปได้ และปลอดภัยต่อเส้นเลือดแดงบริเวณนั้น และจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยกระดูกหักบริเวณต้นขา เพื่อให้ผู้ป่วยกระดูกหักสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย".

แพทย์ ม.เชียงใหม่ สร้างชื่อให้ประเทศไทย ค้นพบเทคนิคการผ่าตัดกระดูกต้นขาหักรูปแบบใหม่ แผลเล็กลง ลดการเสียเลือดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อน้อย ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม... 11 มิ.ย. 2557 16:23 11 มิ.ย. 2557 17:02 ไทยรัฐ