วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขริบหนังหุ้มปลาย สลายมะเร็งลูกหมาก

นักวิจัยแคนาดาเชื่อมั่นว่า ความนิยมทำพิธีขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชาย อาจจะให้คุณบางอย่างโดยเฉพาะในการป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยควีเบคของแคนาดามีความเห็นว่า มันอาจช่วยป้องกันกามโรคบางอย่างได้บ้างที่อาจทำให้เป็นโรคมะเร็งของต่อมลูกหมากขึ้นในภายหลัง แต่ยังต้องควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมมากกว่านี้ขึ้นอีก

พวกเขาได้ศึกษาจากกลุ่มผู้ชายจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน พบข้อมูลว่า ผู้ชายคนที่เคยขริบหนังหุ้มปลายเมื่อตอนเป็นเด็ก จะเป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าร้อยละ 14 แม้แต่ผู้ที่มาทำเมื่อตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังจะเป็นน้อยกว่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยทำถึงร้อยละ 45

พวกนักวิจัยเคยรู้มาก่อนว่า ผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนายิว จะพากันเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าบุรุษตามชาติตะวันตก ส่อว่าการกระทำนั้นอาจช่วยป้องกันอันตรายจากโรคได้.

นักวิจัยแคนาดาเชื่อมั่นว่า ความนิยมทำพิธีขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชาย อาจจะให้คุณบางอย่างโดยเฉพาะในการป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา... 11 มิ.ย. 2557 16:12 11 มิ.ย. 2557 16:12 ไทยรัฐ