วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ.เลย เตรียมจัดงานประเพณีบุญหลวง หลัง ยกเลิกเคอร์ฟิว

พ่อเมืองเลย เฮ คสช.ยกเลิกเคอร์ฟิว

ผู้ว่าฯ เลย เห็นด้วย คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในจังหวัด เตรียมโหมการท่องเที่ยว 27-29 มิ.ย.นี้ ที่ อ.ด่านซ้าย ในงานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน เป็นผลดีแก่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. 57 ที่ จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย กล่าวถึงการประกาศยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวใน จ.เลย ว่า จากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 60/2557 ให้ยกเลิกมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนและชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในรักษาความสงบเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่มีอยู่ โดยไม่ฝ่าฝืน ทำให้บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สงบสุข

ดังนั้น จึงเป็นผลให้ คสช. ประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนใน จ.เลย สามารถเดินทางไปในพื้นที่ จ.เลย ทุกอำเภอ ได้ตลอดเวลา ผลดีอีกประการหนึ่ง ก็คือ จ.เลย เป็นจังหวัดท่องเที่ยว การประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา จ.เลย ได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ 27-29 มิ.ย.นี้ ทางอำเภอด่านซ้ายจะจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้าสู่จังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางจังหวัดเลยจึงขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือคำสั่งของทางราชการ ประกอบภารกิจประจำวันด้วยความรัก ความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้สังคมจังหวัดเลยมีความสงบสุข และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป.

ผู้ว่าฯ เลย เห็นด้วย คสช. ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในจังหวัด เตรียมโหมการท่องเที่ยว 27-29 มิ.ย.นี้ ที่ อ.ด่านซ้าย ในงานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน เป็นผลดีแก่การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย... 11 มิ.ย. 2557 15:50 11 มิ.ย. 2557 17:09 ไทยรัฐ