วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา'จัดติวเข้ม ผู้ตรวจราชการ ก่อนเปิดเวทีปฏิรูปฯ

"ปนัดดา" จับผู้ตรวจราชการติวเข้ม ก่อนสัญจร 5 จังหวัดใต้ ระดมแนวคิดปฏิรูปส่งหัวหน้า คสช.

วันที่ 11 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 12 มิ.ย.เวลา 11.00 น. ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดสัมมนาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการการตรวจราชการ เพื่อติดตาม ประเมินผลโครงการตามนโยบายรัฐบาล ในมิติภาคประชาชน และระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน

ส่วนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางปฏิรูประบบราชการ ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.ใน 5 จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เป็นการนำร่อง เริ่มจากจังหวัดที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง และข้อสรุปที่ได้มา ดำเนินการเปรียบเทียบทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการปฏิรูประบบราชการ คาดว่าส.ค.จะได้ข้อสรุป จากเวที 5 จังหวัดภาคใต้ พร้อมส่งข้อสรุปให้หัวหน้า คสช.ในวันที่ 16 มิ.ย. จะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครปฐม

"ปนัดดา" จับผู้ตรวจราชการติวเข้ม ก่อนสัญจร 5 จังหวัดใต้ ระดมแนวคิดปฏิรูป ส่งหัวหน้า คสช. 11 มิ.ย. 2557 14:16 11 มิ.ย. 2557 15:02 ไทยรัฐ