วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยชี้เด็กไทยมีปัญหาโภชนาการ

ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยชี้เด็กไทยมีปัญหาโภชนาการ

  • Share:

ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 หรือ Thailand Multiple Indicator Cluster Survey – MICS 2012 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการสนับสนุนจากยูนิเซฟ ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโภชนาการของเด็กในประเทศไทย โดยพบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ถึงร้อยละ 16 ขาดสารอาหารเรื้อรัง คือ มีภาวะเตี้ย แคระแกร็น (หมายถึงการมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) อัตรานี้พบมากที่สุดในภาคอีสาน (18.9%) รองลงมาคือภาคใต้ (16.7%) และยังพบด้วยว่าเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษาจะประสบปัญหานี้มากกว่าเด็กที่แม่มีการศึกษา

ภาวะแคระแกร็นและการขาดโภชนาการที่ดีของเด็กในประเทศไทยเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะทำให้สมองของเด็กไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลเสียระยะยาวในด้านต่างๆ ของชีวิต เช่น ด้านผลการเรียน และรายได้ในอนาคตของเด็ก นอกจากนี้ ยังลดทอนโอกาสการมีชีวิตรอดของเด็ก และกีดขวางการเจริญเติบโตทางสุขภาพอย่างเหมาะสม

การลดระดับภาวะแคระแกร็นและปัญหาโภชนาการของเด็กสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น การปรับปรุงโภชนาการของสตรี โดยเฉพาะก่อน ระหว่าง และหลังการตั้งครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกของชีวิต การให้อาหารเสริมที่มีคุณภาพและสารอาหารรองในเวลาที่ปลอดภัยและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ช่วงระยะเวลามีความสำคัญมาก การดำเนินการต่างๆ ควรมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาการตั้งครรภ์และช่วงสองขวบปีแรกของเด็ก (หรือประมาณ 1,000 วัน) ดาวน์โหลดผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี 2555 ได้ที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/Exe_Summary_Thai.pdf

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้