วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใต้ร่มพระบารมีน้อมนำแนวพระราชดำริฯ บูรณาการสู่ 87 ชุมชนสังคมแห่งการแบ่งปัน

ชัยรินทร์ นพเฉลิมโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ สำนักงานใต้ร่มพระบารมี รับฟังความคืบหน้าของโครงการใต้ร่มพระบารมีฯ.

ร่วมสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและนำพาไปสู่สังคมที่แบ่งปัน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี จึงริเริ่ม “โครงการใต้ร่มพระบารมี 87 ชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน” โดยเลขาธิการสำนักงานใต้ร่มพระบารมี นายชัยรินทร์ นพเฉลิมโรจน์ กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานของไทย ทำให้ทางสำนักงานใต้ร่มพระบารมี น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาบูรณาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมีฯ โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างและพัฒนาอาชีพชุมชน พัฒนาพลังงานทดแทน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างความสมานสามัคคีในชุมชนและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เลขาธิการสำนักงานใต้ร่มพระบารมีกล่าวต่อว่า โครงการใต้ร่มพระบารมีฯจัดทำขึ้นในแนวความคิดของสังคมแห่งการแบ่งปัน “การเกษตรยุคใหม่และป่าหญ้าสายพันธุ์ 1490 คนพัฒนาป่าพัฒนาชุมชน” ประกอบด้วยการพัฒนาชุมชนถิ่นทุรกันดารที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลักจำนวน 87 แห่ง นำมาพัฒนาที่ดินวางแบบแปลนพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ, แก้มลิง, สะพาน, โรงไฟฟ้าชุมชน และพัฒนาพื้นที่ สำหรับปลูกหญ้าสายพันธุ์ 4190 หรือมีภาษาจีนเรียกว่า “หญ้าจวินฉ่าว” ซึ่งเป็นหญ้าที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนกลายเป็นหญ้าทองแห่งพลังงานทดแทน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหญ้านี้สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์และใช้ผลิตพลังงาน โดยนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด ที่ให้พลังงานสูงมากกว่าถ่านหิน โดยการลงทุนปลูก 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 20 ปี และหลังจากนำผลผลิตและรายได้ที่ได้จากหญ้าสายพันธุ์ 4190 แล้ว จะได้นำมาสร้างอาชีพเริ่มต้นของคนในชุมชน ไม่ว่าจะปลูกผักออแกนิก, เลี้ยงสัตว์, เพาะเห็ด เป็นต้น โครงการนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้งชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี, ชัยภูมิ, ร้อยเอ็ด, กาญจนบุรี และเบื้องต้นจะดำเนินการให้ครบ 87 ชุมชน ในปี 2559 เพื่อให้เสร็จทันถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค.นี้.

ร่วมสร้างความสุขในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและนำพาไปสู่สังคมที่แบ่งปัน สำนักงานใต้ร่มพระบารมี จึงริเริ่ม “โครงการใต้ร่มพระบารมี 87 ชุมชนสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน”... 11 มิ.ย. 2557 13:37 11 มิ.ย. 2557 13:41 ไทยรัฐ