วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯ เลย พร้อมรับประชาคมอาเซียน เร่งส่วนราชการรีบปรับตัว

จ.เลย พร้อมสู่อาเซียน

พ่อเมืองเลยเสริมความรู้ จนท.ส่วนราชการ รับประชาคมอาเซียน 58 เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ด้านพาณิชย์จังหวัด หวั่นเปิด AEC สินค้าฝั่งลาวทะลัก กำชับต้องสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า...

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 ที่ห้องประชุมแกรนด์ฮอล์ โรงแรมใบบุญเพลส จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เป็นประธานเปิดอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้ชื่อ "เหลียวหลัง มองหน้า ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ให้มีความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสถานศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด

ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเลยได้แสดงความห่วงใย และแนะแนวทางการส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างความโดดเด่นและเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้

นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดเลย ระบุว่า ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเลยจะต้องส่งเสริม ผลักดัน และสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ทั้งทางด้านคุณภาพสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะต้องให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ซึ่งมีการผลิตสินค้าเหมือนกัน ถึงแม้คุณภาพจะสู้ไทยไม่ได้ แต่ด้านราคาถือว่าต่ำกว่านั้นเป็นจุดแข็งของสินค้าเกษตรของลาว เพราะฉะนั้น เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน ก็จะทำให้สินค้าจากเพื่อบ้าน ซึ่งมีราคาถูกกว่า ไหลเข้ามาในประเทศ จนส่งผลกระทบต่อเกษตรกรของจังหวัดเลยอย่างแน่นอน.

พ่อเมืองเลยเสริมความรู้ จนท.ส่วนราชการ รับประชาคมอาเซียน 58 เพื่อสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ด้านพาณิชย์จังหวัด หวั่นเปิด AEC สินค้าฝั่งลาวทะลัก กำชับต้องสร้างจุดแข็งให้กับสินค้า... 11 มิ.ย. 2557 13:08 11 มิ.ย. 2557 16:37 ไทยรัฐ