วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกย.นำร่อง10จังหวัด ประมูลยางอีออกชั่น

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เผยว่า สกย.ได้พัฒนาระบบตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นให้ทันสมัย จากที่ประมูลด้วยวิธียื่นซองและทางโทรศัพท์ มาเป็นการประมูลยางทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนพัฒนาระบบประมูลพร้อมทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มทดลองใช้ในตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นจำนวน 10 แห่ง คือ บึงกาฬ, กาญจนบุรี, น่าน, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, ระนอง, ราชบุรี, พัทลุง, สตูล และนครศรี­ธรรมราช เพื่อพัฒนาระบบตลาดยางพาราให้เกษตรกรสามารถขายยางได้ในราคาที่เป็นธรรม สูงกว่าตลาดยางท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราของ สกย.ที่ตั้งเป้าหมายให้มียางเข้าสู่ตลาดประมูล 780,000 ตันต่อปี


ส่วนขยายระบบประมูลยางทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นอื่นๆนั้น นายประสิทธิ์ กล่าวว่า จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยพิจารณาจากความพร้อมของเกษตรกรในการผลิตยางให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเป็นหลัก เนื่องจากการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ซื้อจะไม่เห็นยางจริง ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพให้ผู้ซื้อมั่นใจว่า ชนะการประมูลแล้วจะได้ยางคุณภาพตามมาตรฐานสากล หากเกษตรกรสามารถผลิตยางให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การขยายตลาดประมูลยางทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เผยว่า สกย.ได้พัฒนาระบบตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นให้ทันสมัย... 11 มิ.ย. 2557 12:46 11 มิ.ย. 2557 12:50 ไทยรัฐ