วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วันทะเลโลก World Ocean Day 2014

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยปีนี้ได้กำหนดหัวข้อการรักษาทะเลภายใต้แนวคิด “ร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล”

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรัก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับเครือข่ายภาคีองค์กรทำงานด้านทะเลมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆ บริเวณชายหาด ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง.

ด้วยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล... 11 มิ.ย. 2557 12:37 11 มิ.ย. 2557 12:37 ไทยรัฐ