วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนา เห็นตรงกัน หนุน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมปฏิรูปปท.

วงเสวนา เวทีความคิดเพื่อปฏิรูปไทย เห็นตรงกัน หนุนทุกภาคส่วนสังคมร่วมมือ ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ขณะ "สุรเกียรติ์" ชี้ การปรองดอง คือ หัวใจสำคัญของการปฏิรูป 

วันที่ 11 มิ.ย. ที่โรงแรมสุโกศล กทม. เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปฯจัดเวทีความคิดเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "พลังสังคมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปอย่างมีส่วนร่วม" ทั้งนี้ มีเป้าหมาย เพราะการปฏิรูปกับการสร้างความปรองดองเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งจากประสบการณ์ของเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป 77 องค์กร เห็นว่า การปฏิรูปเป็นประเด็นร่วมกันของคู่ขัดแย้งทุกฝ่าย ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการปฏิรูปแต่ต้องไม่ใช่การปฏิรูปฯของผู้ที่ชนะ หรือ ผู้ที่มีอำนาจ แต่ต้องเป็นการปฏิรูปที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ และขับเคลื่อนการปฏิรูป และนำองค์ความรู้ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งองค์กร และกลไกการปฏิรูป

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี การปฏิรูปท่ามกลางความขัดแย้งมีหลายมิติ ซึ่งบางคนบอกว่าอาจใช้เวลา 9 ปี หรือ มากกว่านั้น และมีลักษณะพิเศษที่ทุกฝ่ายที่ขัดแย้งเห็นตรงกัน ให้มีการปฏิรูปประเทศไทย โดยต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และเห็นว่า หัวใจของการปฏิรูปและความปรองดอง ที่จะทำควบคู่กันต้องออกแบบรูปแบบหลากหลายเพื่อสะท้อนความเห็นที่หลากหลายใน สังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของการปฏิรูป

ขณะที่ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวว่า การเสวนาในวันนี้ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งกระทรวงยุติธรรม และได้ย้ายมาประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เห็นว่า การสร้างความปรองดองต้องเริ่มจากการเข้าใจกระบวนการ เพราะการปฏิรูปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดอง ซึ่งจะต้องเข้าใจความขัดแย้ง และให้อภัย แต่ต้องลงโทษเป็นบางกรณี ที่ไม่สามารถให้อภัยได้ นอกจากนี้ ยังมองว่า การทำงานของ คสช. เดินมาถูกทางแล้ว ที่พยายามปรับบรรยากาศให้เกิดความปรองดอง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปฯ

นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ สมาชิกเครือข่าย เห็นว่า โรดแม็ป ของการปฏิรูปต้องไม่มองเป้าหมายเพียงแค่ปฏิรูปการเมือง แต่ต้องมองไปถึงการแก้ปัญหาโครงสร้างความเดือดร้อนของประชาชน ที่ต้องไม่ถูกอำนาจรัฐรังแก ส่วนกลไกการปฏิรูปต้องดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ยังเสนอให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติเพียงฝ่ายเดียว

วงเสวนา เวทีความคิดเพื่อปฏิรูปไทย เห็นตรงกัน หนุนทุกภาคส่วนสังคมร่วมมือ ปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ขณะ "สุรเกียรติ" ชี้ การปรองดอง คือ หัวใจสำคัญของการปฏิรูป 11 มิ.ย. 2557 12:11 11 มิ.ย. 2557 12:40 ไทยรัฐ