วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชู 'ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ไทย' สู่ศูนย์กลางวิจัยอาเซียน

ชู 'ศูนย์วิจัยดาราศาสตร์ไทย' สู่ศูนย์กลางวิจัยอาเซียน

  • Share:

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ตั้งเป้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์อาเซียน ยกระดับงานวิจัยดาราศาสตร์ไทยสู่นานาชาติ พร้อมตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์นานาชาติ 5 ประเทศ ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถาบันฯ... 

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า สดร. เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบัน ที่มุ่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการดาราศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติร่วมกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของสถาบัน ตั้งแต่ปี 2556 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์แขนงต่างๆ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาให้คำแนะนำ ปรึกษา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงติดตามการดำเนินงาน และขยายขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาดาราศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ไมค์ โบด ประธานคณะกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มอร์ส สหราชอาณาจักร ศาสตราจารย์ โนริโอะ ไคฟู อดีตผู้อำนวยการหอดูดาวแห่งชาติญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ศาสตราจารย์ มิชาเอล คราเมอร์ ผู้อำนวยการสถาบันมักซ์-พลังค์ ด้านดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศาสตราจารย์ จอห์น เฮิร์นชอว์ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ ดร.บุษบา คราเมอร์ สถาบันมักซ์-พลังค์ ด้านดาราศาสตร์วิทยุ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ทั้งนี้ สดร. ตั้งเป้าดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของสถาบันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาให้สถาบันเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยกระดับงานวิจัยของสถาบันให้ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปในอนาคต.

คุณอาจสนใจข่าวนี้