วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.กรุงเทพ มอบทุน 'ปริญญาเอก' แก่บุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคมนี้ พร้อมมอบทุนเรียนด้วย...

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคน จึงได้จัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก DUAL DEGREE ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ Telecom Business School ประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2557 แก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 กรกฎาคมนี้ พร้อมมอบทุนเรียนด้วย... 11 มิ.ย. 2557 09:48 11 มิ.ย. 2557 10:33 ไทยรัฐ