วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งเป้าขยายพื้นที่ศึกษาผ่าน 'ดาวเทียม' 3,300 โรงเรียนทั่วไทย

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมเดินหน้าขยาย พท.รับสัญญาณศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน 3,300 โรง หวังนักเรียนทันข่าวสารสถานการณ์สำคัญ...

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าว ความร่วมมือโครงการ "ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา" โดยมอบแก่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 10 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา

โดยนายศุภกร กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสการเข้าถึงการสื่อสารอย่างเท่าเทียม โดยใช้ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัท ดำเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา "ไทยคิด ไทยคม" โดยมอบจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องและอุปกรณ์ แก่กองลูกเสือ และยุวกาชาดทั่วประเทศ เพื่อประกอบในการเรียนการสอน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนไกลกังวล และเพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน"ซึ่งโครงการนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ต่อไปนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนจานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมกล่องและอุปกรณ์ แก่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งต่อให้กองลูกเสือ และหมู่ยุวกาชาด ของสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด และเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมนวัตกรรมในส่งเสริมกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มโรงเรียนที่มีกองลูกเสือ หมู่ยุวกาชาดทั่วประเทศ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน จำนวน 3,300 โรงเรียน ชุดละ 3,752บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,382,722 บาท และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 นี้อีกด้วย"

ดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการระบบภาคพื้นดิน บมจ.ไทยคม กล่าวว่า บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินโครงการ "ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา" แก่กระทรวงศึกษาธิการ ไทยคมตระหนักดีถึงพันธสัญญาในการในการเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย บริษัทจึงดำเนินงานตามนโยบายการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโครงการ "ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา" ที่ริเริ่มบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประโยชน์ของโครงการนี้ไม่เพียงจะลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน แต่ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เช่นหลักสูตรของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สามารถกระจายการส่งมอบเทคโนโลยี และอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต่อไปยังเยาวชน และชุมชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงอีกกว่า 3,300 แห่งด้วย.

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมเดินหน้าขยาย พท.รับสัญญาณศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียน 3,300 โรง หวังนักเรียนทันข่าวสารสถานการณ์สำคัญ... 11 มิ.ย. 2557 09:40 11 มิ.ย. 2557 10:35 ไทยรัฐ