วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รัฐธรรมนูญฉบับวิญญาณไทย ใจสากล

รัฐธรรมนูญฉบับวิญญาณไทย ใจสากล

  • Share:

ไทยรวยรัฐธรรมนูญและสภาร่างรัฐธรรมนูญที่สุดในโลก เรียนไปเมื่อวานแล้วนะครับ ว่าไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 18 ฉบับ มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว 4 ชุด

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดแรกเมื่อ พ.ศ.2490 มีสมาชิกสภาร่างฯ 40 คน ร่างกันแทบเป็นแทบตาย แต่ใช้บังคับเพียง 2 ปี 8 เดือน 6 วัน ก็โดนจอมพล ป.พิบูลสงคราม ฉีกด้วยการทำรัฐประหาร

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ 2 ก็เมื่อ พ.ศ.2502 มี ส.ส.ร. 240 คน เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างนานที่สุดในโลก คือนานถึง 9 ปี 4 เดือน แต่พอถึงคราวเอาออกมาใช้ รัฐธรรมนูญที่ร่างนานเกือบ 10 ปี ดันมีอายุเพียง 3 ปี 4 เดือน 28 วัน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกฉีกเพราะเผด็จการ จอมพล ถนอม กิตติขจร ปฏิวัติตัวเอง เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2514

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ 3 มี ส.ส.ร. 99 คน สภาร่างฯ ชุดนี้ทำให้เราได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กันอยู่นานถึง 8 ปี 11 เดือน 9 วัน ก่อนจะโดน พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ทำรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549

สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ 4 มี ส.ส.ร.100 คน ผู้อ่านท่านคงยังจำตัวละครได้ดีนะครับ โดยเฉพาะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มี น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นเลขานุการ และเราก็ได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หลังจากนั้นมา เราก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแรงขึ้นจนไม่มีทางออก

ฟังข่าวว่าอีกไม่นาน บ้านเมืองเรากำลังจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่ 5 พ.ศ.2557 หรืออาจจะ พ.ศ.2558 อยากให้คนไทยเฝ้าดูความสำคัญเบื้องต้น ซึ่งก็คือที่มาและองค์ประกอบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ว่าจะได้ผู้ร่างที่มีคุณภาพและมีความเป็นกลางของแท้ ส.ส.ร.ควรจะมีประสบการณ์ทางการเมืองมากจนความคิดอ่าน “ตกผลึก” จึงจะสามารถร่างรัฐธรรมนูญที่จะยืนยงคงกระพัน อยู่ได้นานเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกา อินเดีย ฯลฯ

สภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเปิดประชุมเมื่อ 9 ธันวาคม ค.ศ.1946 มี ส.ส.ร.ที่ตกผลึกจำนวนมาก เอ่ยชื่อมาก็เป็นที่รู้จักกันระดับโลก อย่างเช่น บัณฑิต เนห์รู, ซาร์ดาร์ วัลลาไบ ปาเดล, สโรชินี ไนดู ฯลฯ ความสุขุมนุ่มลึกของ ส.ส.ร.อินเดียแต่ละท่าน ทำให้การถกเถียงกันเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและหลักการร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างเป็นสากล ส.ส.ร.เหล่านั้นรู้ซึ้งถึงหัวใจหลักของรัฐธรรมนูญ และตั้งใจจะร่างกฎหมายปกครองประเทศสูงสุดที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพที่สำคัญของชาวอินเดียจริงๆ

สมัยที่ยังเป็นรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–อินเดีย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เดินทางไปเยือนรัฐสภาของอินเดีย และซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และรัฐสภาของอินเดีย มาไว้ในห้องสมุดที่บ้านหลายเล่ม

ที่พวกเราอ่านแล้วประทับใจมากก็คือ ก่อนร่างรัฐธรรมนูญ บรรดา ส.ส.ร.เถียงกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึง “อุดมคติของชาวอินเดีย” ซะก่อน จากนั้นจึงค่อยพูดถึงหลักสำคัญในการร่างฯ เช่น อินเดียต้องเป็นสาธารณรัฐ มีเอกราช มีอธิปไตยที่สมบูรณ์ พลเมืองจากทุกรัฐในทุกส่วนของอินเดียต้องเท่าเทียมกัน ไม่ต่างกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในรัฐใด

อำนาจของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ....

จะต้องมาจากประชาชน

การร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ จะต้องปกป้องคุ้มครองและให้สิทธิแก่ชนกลุ่มน้อย โดยให้โอกาสในการแสดงออกทางการเมืองและได้รับความยุติธรรมทางการเมือง ตลอดจนชนกลุ่มน้อยจะต้องได้รับความเท่าเทียมกันในทางสังคมและเศรษฐกิจ

สิ่งหนึ่งซึ่งประชาชนคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งผู้ที่จะร่าง ส.ส.ร.จะต้องคุยกันให้ตกผลึกเสียก่อนก็คือ “อุดมคติของชาวไทย” เพราะแต่ละประเทศต่างมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ต่างกัน ไทยก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเราเอง ในขณะเดียวกัน เราก็เป็นประเทศที่อยู่ในสังคมโลก

วลีหนึ่งซึ่งเปิดฟ้าส่องโลกใช้มาตั้งแต่เริ่มคอลัมน์เมื่อ พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน และน่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางกำหนดความเป็นไปให้กับประเทศชาติของเราได้ก็คือ “วิญญาณไทย ใจสากล” มีทั้งความเป็นตัวตนคนไทยที่แรงกล้า ที่มีความเป็นสากลแทรกอยู่ด้วย

ผมสนับสนุนรัฐธรรมนูญที่มีสถานะวิญญาณไทย ใจสากล ครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้