วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Stay put

John put me wise. ประโยคนี้อ่านเผินๆ แล้วก็งงครับ แต่ฝรั่งใช้กันเยอะ หมายถึง จอห์นทำให้ดิฉันฉลาดขึ้น ประโยคอย่างนี้อาจจะมีคนสงสัยในเรื่องไวยากรณ์ ว่าจอห์นเป็นประธานเอกพจน์ บุรุษที่ 3 กริยาที่ตามมาน่าจะต้องเติม -s แต่ขอเรียนนะครับ ว่าถ้ามีใครมาพูดกับท่านว่า จอห์นทำให้ดิฉันฉลาดขึ้น อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องใช้ past simple tense ก็คือ S + V2 กริยา put เขียนเหมือนกันทั้ง 3 ช่อง คือ put, put และ put สำหรับ put ตัวที่ท่านเห็นในประโยคข้างบน เป็นกริยาช่อง 2 ครับ

เขียนเรื่อง put ฝรั่งก็ชอบพูดว่า stay put เราคนไทยฟังแล้วก็งงๆ นะครับ put ในความหมายนี้ เป็นสแลงนะครับ หมายถึง อยู่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว หรือ อยู่กับที่ Rosemary place her baby on the floor and told him to stay put. โรสแมรีวางทารกของเธอลงบนพื้นแล้วก็พูดกับทารกว่าให้อยู่นิ่งๆ (ทารกก็ฟังไม่เข้าใจดอกครับ แต่นิสัยแม่ชอบพูดกับลูกอย่างนี้)

ผมบอกกับผู้มาเยือนว่า ถ้าอ่านหนังสือบนชั้นแล้ว ให้จัดเรียงไว้อย่างเดิมด้วย ต่อมา ผมขึ้นไปดูหนังสือ อ้าว The row of books didn't stay put. แถวหนังสือไม่อยู่อย่างเดิม บางเล่มล้มระเกะระกะ บางเล่มสลับกัน

เรื่องต่อสายให้ใครพูดกับใคร ฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ใช้ connect แต่ชอบใช้ put ครับ เช่น The telephone operator at the hotel put John through to Rosemary. พนักงานโทรศัพท์ที่โรงแรมได้ต่อสายให้จอห์นพูดกับโรสแมรี.

คุณนิติ นวรัตน์

11 มิ.ย. 2557 09:07 11 มิ.ย. 2557 09:07 ไทยรัฐ