วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แจงปฏิทินสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 57

แจงปฏิทินสมัครแอดมิชชั่นกลางปี 57

  • Share:

ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นายก สอท. แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า กำหนดจำหน่าย ระเบียบการรับสมัคร 12-22 มิ.ย.นี้ ที่ 17 ศูนย์ ดังนี้ กรุงเทพฯ 4 ศูนย์ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และที่ สอท. ภูมิภาค 13 ศูนย์ ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี, ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.เทคโนโลยี สุรนารี, ม.นครพนม, ม.นเรศวร,ม.บูรพา,ม.พะเยา, ม.มหาสารคาม, ม.วลัยลักษณ์, ม.ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์, ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ม.อุบลราชธานี ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ สอท.ที่ www.cuas.or.th รับสมัคร 15-22 มิ.ย. ทางเว็บไซต์ สอท. ชำระเงิน 15-24 มิ.ย. ที่ทำการไปรษณีย์ไทยหรือธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง

ผู้สมัครยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 16-26 มิ.ย. ทางโทรสาร 0-2354-5155-6, ตรวจสอบคะแนนและรายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 27-29 มิ.ย. ซึ่งระบบดังกล่าวมีที่นั่งรวม 36,548 ที่นั่ง มีผู้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 28,397 คน จึงขอให้นักเรียนรีบตรวจสอบสิทธิ์นี้ ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 1 ก.ค. ทางเว็บไซต์ สอท.สอบ สัมภาษณ์ตรวจร่างกาย 7-9 ก.ค. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 15 ก.ค.

นายก สอท. กล่าวว่า ปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแอดมิชชั่นกลาง 86 แห่ง ลดจากปีที่ผ่านมา 5 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก 756 คณะ/สาขาวิชา รวม 3,989 รหัส รับได้ 115,836 คน ลดจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 4,000 คน ทั้งนี้ นักเรียนสามารถคำนวณคะแนนได้จากเว็บไซต์ สอท. ที่ “โปรแกรมคำนวณคะแนน Admissions 57”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้