วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมศิลป์เปิดกรุโชว์ 'สมบัติพระราชา' โบราณวัตถุวังหน้า

กรมศิลป์เปิดกรุโชว์ 'สมบัติพระราชา' โบราณวัตถุวังหน้า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-25 ส.ค.นี้ ...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง เมื่อตะวันออกพบตะวันตก : พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า ว่า กรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการพิเศษดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว “วังหน้า” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งดำรงพระเกียรติยศเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ โดยมีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มาจัดแสดง มากถึง 77 ชิ้น ภายในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย.-25 ส.ค. นี้

นายเอนก กล่าวต่อไปว่า สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่นำโบราณวัตถุเกี่ยวกับเรื่องราชนิยมที่สืบทอดในพระราชวัง มีรูปแบบศิลปะตะวันออก ประยุกต์รวมกับตะวันตก มาจัดรวมกันเป็นครั้งแรก อาทิ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ของพระองค์ ศิลปะตะวันตก พุทธศตวรรษที่ 25 พระแท่นบรรทมคู่ พระแท่นเศวตรฉัตร พระป้ายฉลองพระองค์ ตะเกียงน้ำมัน ศิลปะแบบวิคตอเรีย รวมถึงหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมรับรู้ ถึงพระบวรราชประวัติ และการเชื่อมโยงวิทยาการจากโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้เรียนรู้ถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังจะได้เห็นคุณค่าทางสถาปัตยกรรมโบราณวังหน้า รวมทั้งเรื่องราวของโบราณวัตถุชิ้นต่างๆ ด้วย

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรมศิลปากรยังได้จัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การจัดแสดงให้มีความทันสมัย และผลักดันไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีนโยบายที่จะให้มีการนำนิทรรศการชั่วคราว ที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่สำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ยังไม่เคยจัดแสดงต่อสาธารณชนที่ไหนมาก่อน นำออกมาจัดแสดงให้ประชาชนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปปีละ 3-4 ครั้ง โดยเริ่มนำร่อง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้เข้าสู่ของประเทศมากขึ้น.

กรมศิลป์เปิดกรุโชว์ 'สมบัติพระราชา' โบราณวัตถุวังหน้า ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 25 ส.ค.นี้ ... 11 มิ.ย. 2557 00:22 11 มิ.ย. 2557 06:59 ไทยรัฐ