วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
11 มิ.ย. 2557 05:01 น.
ภูมิพลังแผ่นดิน 3 เอกชน (ต่อ)

ภูมิพลังแผ่นดิน 3 เอกชน (ต่อ)

โดย ซี.12
11 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศยังมีอีกคือ

32.นายปฏิภาณ ชาตะเมธีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแม็กซ์เวย์ จำกัด 33. นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) 34. นายประสัณห์ เชื้อพาณิช กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 35. นางสาวปรารถนา กวินวุฒิกุล กรรมการบริหาร บริษัทพี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

36. นายปริญญา สุธีโสภณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีแอนด์ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด 37.นางสาวปวีณา บำรุงรส กรรมการบริหาร บริษัทคาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด 38. ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก กรรมการบริหาร บริษัทวงศ์ช่าง จำกัด 39.นายปัณณรุจน์ จันทไชยโรจน์ senior vice president ASEAN development EHR Hotels&Resorts Developments Int’l 40. นางปิยาภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทซีสเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

41. นางพนิดา ตั้งกิจจารักษ์ รองประธานบริหาร บริษัทโปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด 42. ดร.พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ ประธานกรรมการ บริษัทเมจิก โปรดักชั่น จำกัด 43. นางภา พลางกูร รองประธาน บริษัทตาล จำกัด 44. นายแพทย์มารุต มัสยวาณิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา 45.นายเมธี พันธ์อุทัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์เจ ลอนดอนเคมีคอล อินดัสทรีส์
46. นางยุพดี ชูประภาวรรณ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุญสหาย 47. นายรณพงศ์ คำนวณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด 48. นายรัฐไท พร้อมอาษา ประธานกรรมการบริษัท บริษัทเดอะปริ้น เน็ทเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด 49.นายรัฐพล ภักดีภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 50. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานกรรมการโรงแรมชาโต เดอ แบงคอค

51. นางวนิดา เพิ่มพึ่งรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็น.เอ็ม.เร้นท์อะคาร์ จำกัด 52. นายวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ รองประธานบริหาร บริษัทเบเยอร์ จำกัด 53. นายวรวุฒิ นวโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทดับเบิลยู แอนด์ เอส เดคคอเรชั่น จำกัด 54.นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด 55.นางสาววัลย์ณี ทวีแสงศิริ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

56. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด 57.นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทวู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด 58. นางสาววิลาวัลย์ ธรรมชาติ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 59. นางสาววีณา ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวี.วรรณ แอสเสท จำกัด  60.นายวีรพล งามจรัสศรีวิชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเค.พี.กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด

พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับรายการภูมิพลังแผ่นดินรุ่น 3.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้