วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

โดย หมัดเหล็ก

การ ยึดอำนาจ ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเมืองไทย ทหารออกมายึดอำนาจกี่เที่ยวก็ประสบกับความสำเร็จ จะมีการต่อต้าน การปฏิวัติรัฐประหาร อยู่บ้างประปราย ก็เป็นธรรมดาของ โลกประชาธิปไตย ที่แสวงหาสิทธิและเสรีภาพ

แต่หลังจากการ ยึดอำนาจมาอยู่ในมือแล้วเป็นเรื่องใหญ่กว่า เพราะการบริหารประเทศไม่ใช่ บริษัท หรือ กองทัพ แต่เป็นการบริหารการปกครองอย่างไรที่จะทำให้ คนกว่า 60 ล้านคนมีความสุข คุณภาพชีวิตต้องไม่แตกต่างไปจากที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในวิถีของระบอบประชาธิปไตย

ความจริง ไม่ว่าจะมีการ ยึดอำนาจหรืออยู่ภายใต้การบริหารการปกครองตามวิถีของประชาธิปไตย การบังคับใช้กฎหมายในการรักษาความสงบของประเทศ ก็ยังอยู่ในขบวนการของ ระบบยุติธรรม ยกเว้นว่าจะเป็นคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับ กระบวนการยุติธรรม อยู่ดี

คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกับการยึดอำนาจของกองทัพทุกครั้งในประวัติศาสตร์ที่มักจะมีปัญหาตามมาคือ รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ ไม่ประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ เกิดความไม่เป็นธรรม ผูกขาดอำนาจในการบริหารการปกครอง เช่น มีการเลือกตั้ง คืนระบอบประชาธิปไตยแล้ว แต่ยังได้ผู้นำที่มาจากกองทัพ เป็นต้น

ทั้งสองประเด็น ถือว่าเป็นปัจจัยภายใน จะนำมาซึ่งการต่อต้านจาก ประชาชน ซึ่งคงไม่ใช่ แค่การชู 3 นิ้ว ไม่ใช่แค่การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เช่นปัจจุบัน แต่หมายถึงการ ไม่เอา ไม่ยอมรับ การบริหารการปกครองภายใต้รัฐบาลทหาร

นำไปสู่วิกฤติบ้านเมืองซ้ำซ้อน

ส่วนปัจจัยที่มาจากภายนอก คือการไม่ยอมรับ การปฏิวัติรัฐประหาร โดยกองทัพของ โลกประชาธิปไตย ยิ่งออกมาตอบโต้ หรือประท้วง ประเทศที่เข้มงวดกับระบอบประชาธิปไตยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเท่ากับเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งถือเป็นการปกครองที่ดีที่สุด จะไปอ้างเรื่องก้าวก่ายกิจการภายในหรือไม่เข้าใจการเมืองไทยคงยาก นอกเสียจาก จะแสดงให้เห็นว่าประเทศ

ไทยกำลังกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจน

ยุทธศาสตร์ประเทศ ที่จะดึง ญี่ปุ่น จีน มาถ่วงดุลอำนาจกับ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ดูจะเป็นที่จับตามากที่สุด ไม่เฉพาะด้านความมั่นคงแต่หมายถึงเศรษฐกิจด้วย ตราบใดที่ยังมี ประเทศมหาอำนาจ สงครามเย็นย่อมยังแฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำถามก็คือ เราสามารถสลัดจากอเมริกาที่คบกันมาเป็นร้อยปีได้จริงหรือไม่ เราสามารถจะเลิกคบกับประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วหันมาญาติดีกับประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อต่อรองหรือถ่วงดุลอำนาจได้หรือ อย่าลืมว่าโลกใบนี้ไม่มีพรมแดน เด็ดดอกไม้ยังสะเทือนไปถึงดวงดาว.

หมัดเหล็ก

10 มิ.ย. 2557 13:00 10 มิ.ย. 2557 13:00 ไทยรัฐ