วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภากาชาดโลก กระตุ้นทุกประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญบริจาคโลหิต

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด, นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และพิทักษ์ จรรยพงษ์ ชวนเที่ยวงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557.

องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ, สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ กำหนดให้ วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” สภากาชาดไทย จึงเตรียมจัดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557” ในวันดังกล่าว ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สภา กาชาดทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก สำหรับวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2557 นี้ สภากาชาดทั่วโลกได้กำหนดสโลแกน คือ “Safe blood for saving mother” หรือ “บริจาคโลหิต พลิกวิกฤติช่วยชีวิตแม่และลูก” เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตมารดา ที่มีความเสี่ยงอาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละวันทั่วโลกมีผู้หญิงกว่า 800 คนต้องเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตร โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะตกเลือดอย่างรุนแรง อัตรามากกว่าครึ่งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาใต้ซาฮารา และ 1 ใน 3 พบใน เอเชียใต้ หากมีการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอก็จะสามารถลดปัญหานี้ลงไปได้ สภากาชาดทั่วโลกจึงจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคและรณรงค์การบริจาคโลหิต ซึ่งบริจาค 1 ครั้ง สามารถ ช่วยเหลือคนได้ถึง 3 คน

พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับโลหิต ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเลือด, ผ่าตัด, อุบัติเหตุ รวมทั้งการคลอดบุตร ในส่วนของประเทศไทยปัญหาการเสียชีวิตของแม่ตกเลือดมีไม่มาก เพราะเรายังมีโลหิตสำรองอยู่ ดังนั้นจึงอยากจะกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ซึ่งจำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคควรจัดหาให้ได้ 3%ของประชากร ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการใช้โลหิตในแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้องจัดหาให้ได้ปีละ 1,950,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ.

นที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day)” สภากาชาดไทย จึงเตรียมจัดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557” ในวันดังกล่าว 10 มิ.ย. 2557 10:51 10 มิ.ย. 2557 10:52 ไทยรัฐ