วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูเขาของลุงโง่

สมัยดึกดำบรรพ์ บ้านเมืองในที่ราบ ปลูกผักหญ้า จับปูหาปลาได้ง่าย สำนวนไทยว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจริญมั่งคั่งและมั่นคงกว่าบ้านเมืองบนภูเขา

ตัวอย่างคนลาว เคยแบ่งเป็นสามชนชั้น ลาวลุ่ม ในที่ราบ ลาวเทิง อยู่เชิงเขา และลาวบน อยู่บนยอดเขาสูง

ลาวลุ่ม ทำมาค้าขายคล่องกว่า จึงเป็นมหาอำนาจ ลาวเทิง ลาวบนยากจนกว่า อ่อนแอกว่า มักถูกไล่จับมาเป็นทาส

จิตร ภูมิศักดิ์ เคยยกบทกวีโบราณ ผมจำไม่ได้แล้ว จับความได้เพียงว่า เมื่อคุมทาสเดินมา ระหว่างทาง คนเป็นนายหิวเหล้า... ใช้ทาสแลกเหล้า

คนเป็นทาส เสรีภาพทางกายไม่มี ก็ป่วยการที่จะพูดถึง

เสรีภาพทางใจ

ตอนหนึ่งในหนังสือ ว่าด้วยฟ้า (สำนักพิมพ์ ก.ไก่) โชติช่วง นาดอน แปลจากภาษาจีน แคว้นโจว (เมืองจิว) เมืองบนภูเขาสูง เป็นแคว้นเล็กๆอยู่ในอาณัติของราชอาณาจักรซาง บ้านเมืองใหญ่ในที่ราบลุ่ม

แต่ซื่อไท่หวาง ผู้นำแคว้นโจว ไม่รังเกียจภูเขาใหญ่ เขาคิดหาวิธีใช้ประโยชน์ แต่กว่าจะได้ผักปลามาได้ คนแคว้นโจวต้องขยันมากกว่าหลายเท่า

ต่อมาถึงสมัยโจวเหวินหวาง (จิวบุ๋นอ๋อง) แคว้นโจวก็ยิ่งเข้มแข็งมั่นคง จนถึงขั้นล้มราชวงศ์ซาง สถาปนาอาณาจักรโจวยิ่งใหญ่เกรียงไกรขึ้นมาได้

คนฉลาด อยู่บนภูเขาใช้ประโยชน์จากภูเขา ย่อมแตกต่าง จากคนไม่ฉลาด ที่รังเกียจภูเขา

นิทานเรื่อง ลุงโง่ย้ายภูเขา จากหนังสือ ปรัชญานิพนธ์เลี่ยจื๊อ แพร่หลายมาก จนเป็นแบบเรียนสำหรับเด็กจีน เหมาเจ๋อตง เอาเรื่องจิตใจลุงโง่ มาเล่าส่งเสริมกำลังใจ ให้คนจีนมานะอดทน พากเพียรพยายาม

หน้าบ้านลุงโง่ มีภูเขาใหญ่สองลูก ลุงโง่เห็นว่ามันกีดขวาง ไปไหนมาไหนไม่สะดวก จึงตัดสินใจย้ายภูเขา

เมื่อเริ่มขุดภูเขา ชาวบ้านเห็นเข้าก็สงสาร เตือนลุงโง่ “ลุงแก่ถึงปานนั้นแล้ว เหลือเวลาชีวิตไม่เท่าไหร่ จะขุดภูเขาหมดสองลูกหรือ”
“ภูเขามันงอกไม่ได้” เหตุผลของลุงโง่ ดูหนักแน่น “แต่ลูกหลานข้า นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะขุดภูเขาหมดลงได้ ในวันหนึ่งข้างหน้า”

อุดมการณ์ของลุงโง่ มีความเป็นไปได้เหมือนกัน ในกรณีที่ลูกหลานสืบทอดอุดมการณ์ อย่างมุ่งมั่นจริงจัง

ในกรณีนี้ โชติช่วง นาดอน วิพากษ์ว่า หากลูกหลานลุงโง่ จริงจังหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลง ไปในทุกชั่วอายุลูกหลาน ถ้าเป็นเช่นนั้น ทายาททุกคนก็จะจมปลักดักดาน อยู่กับการขุดภูเขา

ขุดไปๆ และขุดไป ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพ ภูเขาจะเตียนราบสักลูก

แต่ลุงโง่ ลืมตัวแปรสำคัญ คือ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกหลานจะไม่เปลี่ยนอุดมการณ์

เรื่องของลุงโง่ ให้บทเรียนสำคัญ คนโง่ที่ขยันก่อพิษภัยได้มาก คนโง่ที่มีอำนาจก่อพิษภัยมากกว่า ถ้าคนโง่มีอำนาจ แล้วยังขยันมาก นับเป็นภัยมหันต์ต่อประเทศชาติ

ผู้รู้บางท่าน เคยว่า โทษของคนโง่แล้วขยัน ต้องเอาไปฆ่า... สถานเดียว

บ้านเมืองของเรา ผ่านเลยยุคสมัย “เอาทาสแลกเหล้า” มานาน เราเคยมีผู้นำแบบ...ลุงโง่ย้ายภูเขา และแบบ ลุงโง่ใช้ (ประโยชน์จาก)ภูเขา

ผู้นำหลายท่าน ใช้วิกฤติเป็นโอกาส ใช้สถานการณ์ส่งตัวเองเป็นวีรบุรุษ

แผ่นดินไทยของเรา ส่วนใหญ่ราบลุ่ม ในน้ำยังมีปลา ในนายังมีข้าว... ทรัพยากรเราอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าวัตถุที่ดี หรือตัวคนที่มีสติปัญญา

ที่ดูเหมือนขาดหายไปนาน...นานถึง 9 ปี 10 ปี ก็ความรักสามัคคี ถ้ามีใครสักคน ทวงเอาความรักสามัคคีมาคืนให้คนไทย...ลงเลือกตั้งเมื่อไหร่ จะชวนลูกชวนหลานไปลงคะแนน

คนแบบผม คงมีไม่น้อย...ไม่รู้จะเลือกใคร มองทางไหน เห็นคนแบบลุงโง่ย้ายภูเขา เต็มบ้านเต็มเมือง.

กิเลน ประลองเชิง

10 มิ.ย. 2557 10:33 10 มิ.ย. 2557 10:33 ไทยรัฐ