วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หลักการเลี้ยงลูก ให้เติบโตมั่นคงมีสุขของแม่ยุคใหม่

ม.ล.จิราภรณ์ เทวกุล ชวน “น้อง ดีดี” ร่วมกิจกรรมเพื่อเด็ก.

“ดูเม็กซ์” จัดงาน “ดูเม็กซ์ โกลด์พลัส แอดวานซ์ ออลอะราว สร้างเด็กยุคใหม่เก่งพร้อมรอบด้าน” แนะนำนมผงพรีเมียมใหม่ล่าสุด “ดูเม็กซ์ โกลด์พลัส แอดวานซ์ นูทรี” ที่เน้น 4 คุณประโยชน์เพื่อเด็กยุคใหม่ พร้อมเนรมิต 4 ดินแดนมหัศจรรย์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้แก่ลูกรัก โดยมีคุณแม่อินเทรนด์ แอนนา-นาตาชา (เปลี่ยนวิถี) สัจจกุล และ น้องไตตั้น ควงคู่มาพร้อมกับ จุ๊บ-ม.ล.จิราภรณ์ เทวกุล และ น้องดีดี ร่วมสัมผัสประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการลูกรักให้เก่งพร้อมรอบด้าน และเติบโตขึ้นเป็นเด็กยุคใหม่อย่างมั่นใจ

ศ.พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี กล่าวถึงการเลี้ยงดูลูกที่เน้นเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้าน ประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ซึ่งพ่อแม่สามารถเสริมสร้างพัฒนาการเหล่านี้ให้กับลูกได้ เช่น ด้านร่างกาย ทำได้โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ได้รับโภชนาการครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานที่แข็งแรง ส่วนการเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ได้คิดและทำกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสมอง โดย เฉพาะการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เวลาทำกิจกรรม ร่วมกัน และสิ่งสำคัญคือแสดงความรัก เพื่อให้ลูกรู้สึกอบอุ่น เป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่มั่นคง และการพัฒนาด้านสังคม โดยการทำกิจกรรมและ เรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านคุณแม่คนสวย แอนนา-นาตาชา เผยถึงการเลี้ยง น้องไตตั้น ให้มีความพร้อมรอบด้านว่า เมื่อตั้งท้องเธอจะหยุดงานทุกอย่าง เพื่อมาเตรียมพร้อมเป็นคุณแม่เต็มตัว แม้จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก แต่ก็มีความสุข โดยเฉพาะเมื่อได้เห็นพัฒนาการของไตตั้นในแต่ละช่วง หลักสำคัญในการเลี้ยงลูกของแอนนา คือความสุขของลูกเป็นสิ่งสำคัญ ไม่คิดจะขีดเส้นให้ลูกเดิน ไม่ได้อยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งเหนือคนอื่น แต่จะสนับสนุนให้เขามีความพร้อมรอบด้าน เพื่อให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

ส่วน คุณแม่ จุ๊บ-ม.ล.จิราภรณ์ บอกว่า อยากเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุข “ดีดี” เป็นเด็กช่างพูด ช่างสังเกตและชอบทดลอง ก็สนับสนุนให้เขาได้เรียนได้เล่นอย่างเต็มที่ เธอยังฝากถึงคุณแม่ทุกคนว่า เด็กในช่วงวัยสดใส พร้อมเรียนรู้โลกกว้าง จึงไม่ควรไปกดดันเขา ด้วยการจัดตารางเรียนพิเศษที่แน่นเกินไป บางครั้งลูกอาจจะเครียดโดยไม่รู้ตัว จะมาแก้ไขทีหลังก็ทำได้ยากเสียแล้ว การมีพัฒนาการครบรอบด้านคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกรักเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข เมื่อลูกได้ทำในสิ่งที่รักก็จะมีความสุข และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปในสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข.

“ดูเม็กซ์” จัดงาน “ดูเม็กซ์ โกลด์พลัส แอดวานซ์ ออลอะราว สร้างเด็กยุคใหม่เก่งพร้อมรอบด้าน” แนะนำนมผงพรีเมียมใหม่ล่าสุด “ดูเม็กซ์ โกลด์พลัส แอดวานซ์ นูทรี” ที่เน้น 4 คุณประโยชน์เพื่อเด็กยุคใหม่ 10 มิ.ย. 2557 10:30 10 มิ.ย. 2557 11:03 ไทยรัฐ