วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'วินธัย' ยัน คสช.ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องภาษี-ราคาพลังงาน

'วินธัย' ยัน คสช.ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องภาษี-ราคาพลังงาน

  • Share:

"วินธัย" แจง คสช.ยังไม่ได้ข้อยุติเรื่องภาษี โครงสร้างราคาพลังงาน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ ยันเดินหน้าเรื่องเร่งด่วน เบิกจ่ายงบ 57 พร้อมป้องกันทุจริต...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกคสช. กล่าวถึงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องภาษี, โครงสร้างราคาพลังงาน, มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภคว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของแต่ละฝ่ายที่กำลังศึกษาถึงผลกระทบ เพื่อหาข้อตกลงให้ได้ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีข้อยุติ หรือมีคำสั่งใดๆ ออกมา

สำหรับงานเร่งด่วนในปัจจุบัน ได้แก่ การเร่งใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2557 ในทุกงบงานของส่วนราชการ โดยจะมีการตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558 ที่สำนักงบประมาณจัดทำอยู่ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของงบงาน ให้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทุกกระทรวง โดยเฉพาะในงบรายจ่ายประจำ ให้สามารถขับเคลื่อนให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนงานการพัฒนาประเทศในห้วงระยะเวลา 10 ปี เน้นหลักการในทุกๆ ด้านตามที่คสช.ได้มอบนโยบายไปแล้ว และให้เป็นไปตามแผนงานตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและมีความก้าวหน้าตามห้วงระยะเวลาอย่างยั่งยืนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้