วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คสช.ฉบับที่ 57 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม 'จารุพงศ์-โกตี๋' โดนเรียกรอบสอง

คสช.ฉบับที่ 57 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม 'จารุพงศ์-โกตี๋' โดนเรียกรอบสอง

  • Share:

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 18 คน "จารุพงศ์-โกตี๋" โดนเรียกซ้ำรอบสอง...

คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2557

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ดังนี้

1.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

2.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

3.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด

4.นายวิสา คัญทัพ

5.ไพจิตร อักษรณรงค์

6.นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

7.พันตํารวจตรี เสงี่ยม สําราญรัตน์

8.นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ

9.นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์

10.นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

11.นายสงวน พงษ์มณี

12.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

13.นายนิธิวัต วรรณศิริ

14.นายศรัณย์ ฉุยฉาย

15.นายไตรรงค์ สินสืบผล

16.นายชฤต โยนกนาคพันธุ์

17.นายวัฒน์ วรรลยางกูร

18.นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้