วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช. ย้ำ ยังไม่ได้ข้อยุติ ภาษีพลังงาน-บริหารจัดการน้ำ

คสช.ย้ำ ภาษีราคาพลังงาน-เกษตรกร-การบริหารจัดการน้ำ ยังไม่ได้ข้อยุติ ชี้ อยู่ที่ขั้นตอนศึกษาผลกระทบ ป้องกันทุจริต

วันที่ 9 มิ.ย. 57 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เชิญปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพานิชย์ และปลัดกระทรวงการคลัง เข้าหารือเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน

หลังจากนั้น เวลา 16.30 น. พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ขณะนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องภาษี โครงสร้างราคาพลังงาน มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำและสาธารณูปโภค ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของแต่ละฝ่ายกำลัง การศึกษาผลกระทบ เพื่อพิจารณาหาข้อตกลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อยุติ หรือมีคำสั่งใดๆ เพราะงานเร่งด่วนปัจจุบัน อาทิ การเร่งใช้จ่ายงบประมาณปี 57 ในทุกส่วนราชการ จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด รวมถึงต้องสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 ที่สำนักงบประมาณ กำลังดำเนินการอยู่ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกกระทรวง โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 ให้สามารถขับเคลื่อนสอดคล้องตามแผนงานการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยเน้นหลักการในทุกๆ ด้าน ตามที่ คสช.ได้มอบนโยบายไปแล้ว และให้เป็นไปตามแผนงานตามกรอบของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและมีความก้าวหน้าตามช่วงระยะเวลาอย่างยั่งยืน.

คสช. ย้ำ ภาษีราคาพลังงาน-เกษตรกร-การบริหารจัดการน้ำ ยังไม่ได้ข้อยุติ ชี้ อยู่ที่ขั้นตอนศึกษาผลกระทบ ป้องกันทุจริต 9 มิ.ย. 2557 18:15 9 มิ.ย. 2557 19:43 ไทยรัฐ