วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรูเพิ่มทุน ดึงไชน่าโมบายล์ ถือหุ้น 18 %

ทรู เพิ่มทุนกว่า 1 หมื่นล้านหุ้น แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิม 2.5725 :1 จำนวน 5.64 พันล้านหุ้น ขาย PP ให้ ไชน่าโมบายล์ จำนวน 4.42 พันล้านหุ้น เคาะขายราคาเดียวหุ้นละ 6.45 บาท คิดเป็น 18%...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท วันที่ 9 มิ.ย.57 ให้เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม 5,648,285,818 หุ้น ในอัตราส่วน 2.5725 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ ในราคาจองซื้อ 6.45 บาทต่อหุ้น

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า  การร่วมทุนครั้งสะท้อนว่าต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย และมองว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยจะเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตเศรษฐกิจของ ประเทศไทยในระยะยาว
 
ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บอกว่า การ ร่วมทุนครั้งเป็นการปรับฐานการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมต่อการเติบโต อย่างต่อเนื่องมั่นใจว่าการร่วมลงทุนครั้งนี้จะช่วยลดระดับหนี้โดยรวมของ บริษัท และเสริมความแข็งแกร่งให้ทุนของบริษัท นอกจากนี้ ทรู ยังจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าประมาณ 3.64 หมื่นล้านบาท เพิ่มความพร้อมนำไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน และสร้างโอกาสในการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจโทรคมนาคมประเทศไทยให้ทัดเทียมทั่วโลก


รายงานข่างแจ้งว่า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 22 ส.ค. ถึงวันที่ 28 ส.ค.57 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 4 ส.ค.57 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 5 ส.ค.57 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) 31 ก.ค.57 รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด China Mobile International Holdings Limited (ไชน่า โมบายล์) จำนวนหุ้นที่จัดสรร 4,429,427,068 หุ้น ในราคาจองซื้อ 6.45 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้น วันที่ 28 ส.ค.ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2557


ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวาระเรื่องการเพิ่มทุน ในวันที่ 25 ก.ค. 2557 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 3 ก.ค. 2557, วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารวมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 4 ก.ค. 2557 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม คือ 30 มิ.ย. 2557.

ทรู เพิ่มทุนกว่า 1 หมื่นล้านหุ้น แบ่งขายผู้ถือหุ้นเดิม 2.5725 :1 จำนวน 5.64 พันล้านหุ้น ขาย PP ให้ ไชน่าโมบายล์ จำนวน 4.42 พันล้านหุ้น เคาะขายราคาเดียวหุ้นละ 6.45 บาท คิดเป็น 18%... 9 มิ.ย. 2557 17:50 9 มิ.ย. 2557 19:18 ไทยรัฐ