วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ผุด 7 โครงการ 109 ล. สร้างความปรองดอง-สมานฉันท์

วธ.เร่งดำเนินโครงการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาสังคมวัฒนธรรม คืนความสุขให้แก่สังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ กำหนดงบประมาณวงเงิน 109 ล้านบาท ขับเคลื่อนแผนงาน 3 แผน...
 
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร วธ.ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี 2557 ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อดำเนินงานโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาสังคมวัฒนธรรม คืนความสุขให้แก่สังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทั้งนี้ วธ.ได้จัดทำโรดแม็ปเดินหน้าประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมวงเงินงบประมาณ 109 ล้านบาท โดยใช้ขับเคลื่อนแผนงาน 3 แผน รวมทั้งหมด 7 โครงการ ได้แก่ แผนงานสร้างความสุข จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 51 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสร้างความสุข คืนรอยยิ้มสู่ประชาชน โครงการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก+พลังสร้างสรรค์"

นายปรีชา กล่าวต่อว่า แผนงานสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 3 โครงการ จำนวน 35 ล้านบาท ได้แก่ โครงการศาสนาสร้างสมานฉันท์ให้สันติโครงการศิลปะสร้างน้ำใจให้ไทยสามัคคีและโครงการวัฒนธรรมนำไทยให้ปรองดองโดยเป็นโครงการที่ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ อาทิ กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดงานรวมพลังทางศาสนาเพื่อสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติฯ และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 2 โครงการ ใช้งบฯ 22 ล้านบาท ได้แก่ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมในประเทศและโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมในต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนไทยและสังคมไทย โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สากล รวมถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

"อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดทำแผนโรดแม็ปครั้งนี้ ได้มีการขอปรับและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วนจากกรมต่างๆ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้ง 7 โครงการ หลังจากนี้จะรายงานให้ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยา รับทราบและพิจารณาเห็นชอบต่อไป" ปลัด วธ. กล่าว.

วธ.เร่งดำเนินโครงการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาสังคมวัฒนธรรม คืนความสุขให้แก่สังคมไทย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ กำหนดงบประมาณวงเงิน 109 ล้านบาท ขับเคลื่อนแผนงาน 3 แผน... 9 มิ.ย. 2557 17:21 9 มิ.ย. 2557 18:03 ไทยรัฐ