วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนี้สาธารณะ เม.ย. อยู่ที่ 46.56 % ของจีดีพี เพิ่มขึ้น 3.3 หมื่นล้าน

สบน.ระบุหนี้สาธารณะคงค้างเดือน เม.ย. อยู่ที่ 46.56% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นสุทธิ 3.3 หมื่นล้าน โดยเฉพาะหนี้รัฐบาล พุ่ง 3.7 หมื่นล้าน ส่วนหน่วยงานอื่นลดลง ยกเว้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557 มีจำนวน 5,583,828.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.56 ของ GDP โดยแยกเป็น หนี้ของรัฐบาล 3,957,385.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,088,382.58 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 532,210.31 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 5,849.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นสุทธิ 33,387.23 ล้านบาท โดยหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 37,987.33 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ ลดลง 3,515.90 ล้านบาท 19.78 และ 1,064.42ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ นั้น ไม่มีหนี้คงค้าง

สบน.ระบุหนี้สาธารณะคงค้างเดือน เม.ย. อยู่ที่ 46.56% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นสุทธิ 3.3 หมื่นล้าน โดยเฉพาะหนี้รัฐบาล พุ่ง 3.7 หมื่นล้าน ส่วนหน่วยงานอื่นลดลง ยกเว้นกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ไม่มีหนี้คงค้าง... 9 มิ.ย. 2557 17:03 9 มิ.ย. 2557 17:30 ไทยรัฐ