วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.จับมือ ทอ.เตรียมสร้าง รพ. ดูแลประชาชนกรุงเทพฯ โซนเหนือ

สธ.ลงนามรับมอบที่ดิน 12 ไร่ จากกองทัพอากาศ ใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ขนาด 120 เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 ที่ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการ กองทัพอากาศ กทม. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ พล.อ.ท.ธีระภาพ เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มากขึ้นและดีขึ้น   

ตามความร่วมมือครั้งนี้ กองทัพอากาศได้มอบที่ดินที่บริเวณทุ่งสีกัน จำนวน 12 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ดูแลประชาชนทางโซนเหนือของ กทม. คือ เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ พื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 300,000 คน ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพียงแห่งเดียว

สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่นี้ จะให้การดูแล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง หากมีอาการรุนแรงจะมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ เช่น รพ.ภูมิพล หรือ รพ.ราชวิถี หรือโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรทั้งการสอน อบรม ฝึก นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วย  

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการจัดบริการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ สถานบริการสาธารณสุขกว่าร้อยละ 80 อยู่ในการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพในภาพรวมทั่วประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น มีปัญหาคุณภาพบริการรายโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ จึงได้วางแผนการพัฒนาระบบบริการทั้งประเทศ (service plan) ในรูปแบบของเขตบริการสุขภาพ แบ่งเป็น 12 เขตทั่วประเทศ ครอบคลุม 76 จังหวัด จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้เท่าเทียมกัน มีคุณภาพเหมือนกันทุกที่

ส่วนในเขตกรุงเทพฯ เป็นเขตที่ 13 มีประชาชนอาศัยหนาแน่น 10-12 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน รวมถึงพื้นที่ปริมณฑลด้วย เนื่องจากมีปัญหาการเข้าถึงบริการที่ต่ำกว่าทุกเขตทั่วประเทศ ซึ่งใน กทม.มีโรงพยาบาลที่สังกัดหลายหน่วยงาน เช่น กทม. โรงเรียนแพทย์ต่างๆ สังกัดทหารและตำรวจ รวมถึงเอกชน รวมทั้งหมดประมาณ 900 กว่าแห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง มีโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลระดับชุมชนน้อยมาก จึงเกิดความแออัดของผู้ป่วย เช่นที่ รพ.ราชวิถี แห่งเดียว ต่อวันมีผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกมากถึง 4,000 คน จึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น หรือมีสถานบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เป็นผู้ดำเนินการจัดบริการร่วมกับกองทัพอากาศต่อไป คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเร็วๆ นี้.

สธ.ลงนามรับมอบที่ดิน 12 ไร่ จากกองทัพอากาศ ใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ขนาด 120 เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง... 9 มิ.ย. 2557 16:01 9 มิ.ย. 2557 16:56 ไทยรัฐ