วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกระดับ 'ห้องแล็บการแพทย์' เน้นมาตรฐานตามสากล

ยกระดับ 'ห้องแล็บการแพทย์' เน้นมาตรฐานตามสากล

  • Share:

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เร่งยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189 : 2007 และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติฯ ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 เน้นการทดสอบมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล…


นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพย์ได้มอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 และมาตรฐานความปลอดภัย สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 แก่ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในรายการทดสอบ Stool Examination

ทั้งนี้ จะส่งผลให้ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนภารกิจทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากผลการทดสอบของรายการที่ผ่านการรับรองจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลก (One Test One Standard Accepted Everywhere)
 
นางชมไฉไล สินธุสาร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย ที่ได้ลงนามความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศกับองค์กรระดับภูมิภาค APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) และระดับสากลระหว่างประเทศ ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน และได้ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาแล้วทั้งสิ้น 354 แห่ง

นอกจากนี้ ยังได้ขยายการรับรองห้องปฏิบัติการสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ Nationnal Health Laboratory Maldives Food and Drug Authority (MFDA) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory Services (CLS) Laboratory Sciences Division (LSD) International Centre for Diarrhoeal Disease Research สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ห้องปฏิบัติการ Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division กรมประมง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อย่างไรก็ตาม ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนสนใจ ที่จะขอการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร.0-2951-0000 ต่อ 99970-1.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้