วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.อุดรฯ ดึง ปชช.มีส่วนร่วมปฏิรูปปรองดองสมานฉันท์

ทหารลงพื้นที่ปฏิรูปปรองดองอุดรฯ

กอ.รมน.อุดรฯ นำองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าปรับกลยุทธ์ ให้ ปชช.มีส่วนร่วมการปฏิรูป เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำความรู้เข้าถึงหมู่บ้าน มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคม พล.ต.ทศพล คำสุพรหม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อุดรธานี (กอ.รมน.) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม การให้คำแนะนำวิทยากรมวลชนสัมพันธ์ มีตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล ผญบ. กำนัน และผู้นำชุมชนทั้ง 20 อำเภอเข้าร่วม โดยมี พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ผบ.มทบ.24 เป็นวิทยากรพิเศษ และวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ เป็นวิทยากรในการอบรม

พล.ต.ทศพล เผยว่า วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำวิทยากรมวลชนสัมพันธ์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรก สำหรับแนวทางการอบรม จะดำเนินการจัดเสวนาสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ รวมถึงข้อแนะนำสำหรับวิทยากร ชุดประสานงานมวลชน และการเขียนรูปแบบผังความคิด สิ่งที่จะได้รับคือ ประชาชนเกิดความสามัคคี ไม่แตกแยก เข้าใจ ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

"เคยทำโครงการปรองดองมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 ไม่ได้ผลตามต้องการ เพราะเชิญทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักวิชาการ นักธุรกิจ มาเสวนาให้ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ เพื่อจะแก้ไขต่อไป ส่วนการจัดการปรองดองในครั้งนี้ได้จัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติงานแต่ละอำเภอพร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 11 มิ.ย. และสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. ปรับกลยุทธ์ด้วยการนำปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชนเข้าถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เพื่อให้จัดเวทีเสวนา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยการเสนอความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการอะไร เพื่อนำมาปฏิรูปประเทศ เดินหน้าเพื่อการปรองดอง สมานฉันท์" รอง ผอ.รมน.อุดรฯ กล่าว.

กอ.รมน.อุดรฯ นำองค์กรท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าปรับกลยุทธ์ ให้ ปชช.มีส่วนร่วมการปฏิรูป เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อนำความรู้เข้าถึงหมู่บ้าน มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน... 9 มิ.ย. 2557 15:13 9 มิ.ย. 2557 16:10 ไทยรัฐ